Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent
d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta
Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych
 image30512.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-09-15 15:09:34.
Informacja o wyniku naboru
 image31215.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2020-10-12 11:00:04.
Data wprowadzenia: 2020-10-12 11:00:04
Autor: Elżbieta Bilska
Opublikowane przez: Marta Podgórska