,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do
drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2021
roku" ZP.271.2.1.2021

image33360.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Patrycja Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-01-07 12:19:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

image33625.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:49:33.

Zobacz:
 ,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2021 roku" ZP.271.2.1.2021 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:49:33
Opublikowane przez: Marta Podgórska