Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

Plan postępowań

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 21.04.2021

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 23.06.2021

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 12.07.2021

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 13.10.2021

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 08.11.2021

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:17:17 | Data modyfikacji: 2021-11-08 12:57:37.

Zobacz:
 
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.2021
 .  
Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021
 .  
Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie ZP.271.1.8.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Mleczkowie ZP.271.1.9.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.10.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.11.2021
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022r ZP.271.1.12.2021
 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-11 14:17:17
Data modyfikacji: 2021-11-08 12:57:37
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska