Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 328/1
położonej w Miejscowości Milejowice

obwieszczenie Milejowice.pdf

obwieszczenie Milejowice.docx

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:14:06.

Zobacz:
 
Obwieszczenie w sprawie budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w m. Taczów, Wola Taczowska, Mleczków
 .  
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku PSP w Woli Taczowskiej
 .  
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZUZ.4.4210.3.132.2020.MG
 .  
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 328/1 położonej w Miejscowości Milejowice
 .  
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 118 położonej w Miejscowości Stefanów
 .  
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego działki nr. 62 położonej w Miejscowości Wacyn
 .  
Obwieszczenie o rozbudowie istniejącego budynku PSP w Woli Taczowskiej
 .  
Obwieszenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia m. Cerekiew
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w m. Milejowice
 .  
Obwiszczenie w sprawie budowy sieci kanlizacji sanitarnej w m. Milejowice
 .  
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Powiat Radomski działek 43/2 oraz 123/2 w miejcowości Gulin
 .  
Obwieszczenie w sprawie budowy węzła betoniarskiego wraz z produkcją betonowej galanterii w m. Taczów
 . 
Data wprowadzenia: 2021-01-19 13:14:06
Autor: Magdalena Radomska
ObowižEzuje od: 2021-01-19
Opublikowane przez: Marta Podgórska