Uchwała Nr XXVI/221/2021 w sprawie zatwierdzenia
projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. "Przedszkolaki XXI wieku
w Bielisze"

Uchwała Nr XXVI 221 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:07:42.
Uchwała Nr XXVI/222/2021 w sprawie nieopdłatnego
przejęcia działek na rzecz Gminy Zakrzew (obręb
Dąbrówka Nagórna Kolonia)

Uchwała Nr XXVI 222 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:18:26 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:19:41.
Uchwała Nr XXVI/223/2021 w sprawie przejęcia
działki na rzecz Gminy Zakrzew (obręb Janiszew)

Uchwała Nr XXVI 223 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:20:46 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:34:42.
Uchwała Nr XXVI/224/2021 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki na rzecz Gminy Zakrzew (obręb
Wacyn)

Uchwała Nr XXVI 224 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:23:32 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:35:41.
Uchwała Nr XXVI/225/2021 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkanymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała Nr XXVI 225 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Aleksandra Pysiak-Sułecka | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:26:28 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:29:32.
Uchwała Nr XXVI/226/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działaność Wójta Gminy Zakrzew

Uchwała Nr XXVI 226 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:32:48 | Data modyfikacji: 2021-01-21 13:34:12.
Data wprowadzenia: 2021-01-21 13:32:48
Data modyfikacji: 2021-01-21 13:34:12
ObowižEzuje od: 2021-01-19
Opublikowane przez: Marta Podgórska