Koordynator ds. dostępności

Kosiec Andrzej

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

tel: 48-610-51-22 wew. 39

e-mail: informatyk@zakrzew.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 09:24:01.
Plan działania na rzecz poprawy dostępności
 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-03-18 15:03:42.
Raport o stanie zapewniania dostępności
 Raport o stanie zapewniania dostępności .pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 10:25:24.
Data wprowadzenia: 2021-03-19 10:25:24
Opublikowane przez: Marta Podgórska