Ogłoszenie o zamówieniu / Specyfikacja warunków
zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-04-26 13:04:27.
Modyfikacja SWZ

Zmiana treści SWZ

Zmienione przedmiary oraz projekty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:58:43.
Pytania oraz modyfikacja SWZ

2021_ZP2_Pytania.docx

2021_ZP2_Przedmiar_Wacyn.docx

2021_ZP2_Przedmiar_Zakrzewska_Wola.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-12 13:22:13.
Pytania oraz modyfikacja SWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

2021_ZP2_Zakrzewska_Wola_Przedmiar.docx

2021_ZP2_Pytania2.docx

2021_ZP2_Wacyn_Przedmiar.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 13:35:52 | Data modyfikacji: 2021-05-14 13:36:17.
Informacja o kwocie przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia

2021_ZP2_Informacja_kwota.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:31:48.
Informacja z otwarcia ofert

2021_ZP2_Informacja_oferty.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:23:53.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021_ZP2_Zawiadomienie.pdf

2021_ZP2_zawiadomienie.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:26:09.

Zobacz:
 
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.2021
 .  
Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021
 .  
Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie ZP.271.1.8.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Mleczkowie ZP.271.1.9.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.10.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.11.2021
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022r ZP.271.1.12.2021
 . 
Data wprowadzenia: 2021-06-10 13:26:09
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska