Ogłoszenie o zamówieniu / Specyfikacja warunków
zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:43:58.
Pytania do SWZ

2021_ZP3_Pytania.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:01:43.
Pytania oraz modyfikacja SWZ

UWAGA - Zmiana terminu składania  ofert

2021_ZP3_Pytania2.docx

2021_ZP3_Zalaczniki.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-12 10:21:55.
Informacja o kwocie przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia

2021_ZP3_Informacja_kwota.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:53:35.
Informacja z otwarcia ofert

2021_ZP3_Informacja_oferty.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:26:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021_ZP3_Zawiadomienie.pdf

2021_ZP3_Zawiadomienie.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:21:58.

Zobacz:
 
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.2021
 .  
Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021
 .  
Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie ZP.271.1.8.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Mleczkowie ZP.271.1.9.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.10.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.11.2021
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022r ZP.271.1.12.2021
 . 
Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:21:58
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska