Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp11_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-04-19 14:43:28.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dokumenty_finansowe.zip

 siwz_zp11_11.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-04-20 15:11:01.
Zapytania przetargowe

uzupelnienie_zp11_11.zip

 zapytania_zp10_11_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 10:29:15 | Data modyfikacji: 2011-04-27 10:30:48.
Modyfikacja SIWZ

Informujemy, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana. W załaczeniu plik z siwz.


 

 siwz_mod_zp11_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-04-27 10:32:40 | Data modyfikacji: 2011-04-27 10:30:48.
Zapytania przetargowe, zmiana terminu składania
ofert

Informujemy, że wpłynęły zapytania przetargowe.  W załączeniu treść pytań, odpowiedzi oraz wymagane dokumenty.

 

Jednocześnie informujemy, że przesunięty zostaje termin składania ofert na dzień 11.05.2011r. godz. 09:55

 

Termin otwarcia ofert:

- Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji  pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew – 11. 05. 2011godz  10:10

Pytania

dokumenty.zip

 ogl_zm_zp11_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-05-06 11:35:29 | Data modyfikacji: 2011-04-27 10:30:48.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zawiadomienie o wyniku postepowania ZP11_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-05-12 12:51:18 | Data modyfikacji: 2011-04-27 10:30:48.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016
 .  
Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11
 .  
Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11
 .  
Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11
.
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11
 .  
Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11
 .  
Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11
 .  
Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT
 .  
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11
 .  
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11
 . 
Data wprowadzenia: 2011-05-12 12:51:18
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska