Ogłoszenie o zamówieniu / Specyfikacja warunków
zamówienia

2021_OSP_Ogloszenie.pdf

2021_OSP_SWZ.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 11:49:11.
Modyfikacja SWZ

Modyfikacja SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:58:56.
Wyjasnienia i Modyfkacja SWZ

2021_OSP_SWZ_Wyjasnienia.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:59:51.
Informacja o kwocie przeznaczonej na
sfinansowanie zamówienia

2021_OSP_ZP_Informacja_kwota.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:04:31.
Informacja z otwarcia ofert

2021_OSP_ZP_Informacja_oferty.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:59:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021_OSP_Zawiadomienie.pdf

2021_OSP_Zawiadomienie.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-07-29 14:27:17.
Data wprowadzenia: 2021-07-29 14:27:17
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska