Ogłoszenie o zamówieniu / Specyfikacja warunków
zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

2021_ZP11_SWZ.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 14:00:22.
Pytania do SWZ

2021_ZP11_pytania.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-12-02 12:56:15.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
zamówienia
 2021_ZP11_Kwota.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 09:48:25.
Informacja z otwarcia ofert
 2021_ZP11_Informacja_oferty.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-12-07 12:23:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021_ZP11_zawiadomienie.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 15:06:18.

Zobacz:
 
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego IX etap w Gminie Zakrzew ZP271.1.1.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew ZP.271.1.2.2021
 .  
Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin ZP.271.1.3.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.4.2021
 .  
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna, ZP.271.1.5.2021
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.1.7.2021
 .  
Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie ZP.271.1.8.2021
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego wokół zbiornika wodnego w Mleczkowie ZP.271.1.9.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.10.2021
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.271.1.11.2021
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022r ZP.271.1.12.2021
 . 
Data wprowadzenia: 2021-12-15 15:06:18
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska