Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp14_11.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-07-27 14:11:22.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie do SIWZ pkt 2.1.1):


Kwota kredytu słownie: dwa miliony sto czterdzieści  dwa tysiace  sześćset  czterdzieści  dziewięć  zł


 

siwz_zp14_11.zip

dokumenty finansowe

Sprawozdania 2 kwartał 2011

Stan zadłużenia

Modyfikacja SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-07-27 14:30:19 | Data modyfikacji: 2011-07-28 09:20:27.
Zmiana terminu składania ofert

Informujemy , że został przesunięty termin składania ofert na dzień 16.08.2011, godz. 09:55


Termin otwarcia ofert: 16.08.2011 godz. 10:00.


 

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-08-08 13:15:51 | Data modyfikacji: 2011-07-28 09:20:27.
Zapytania przetargowe

Załączniki

 pytania_zp14_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:41:48 | Data modyfikacji: 2011-07-28 09:20:27.
Zmina terminu składania ofert 2

            Informujemy , że został przesunięty termin składania ofert na dzień 24.08.2011, godz. 09:55


Termin otwarcia ofert: 24.08.2011 godz. 10:00.


W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


 


 

 Ogl_ zmiana2_zp14_11.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-08-11 14:02:40 | Data modyfikacji: 2011-08-11 14:09:10.
Uchwała RIO oraz Rady Gminy Zakrzew

Uchwała Rady Gminy Zakrzew

Uchwała RIO

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-08-17 13:23:41 | Data modyfikacji: 2011-08-11 14:09:10.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zawiadomienie o wyniku postepowania ZP14_11.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2011-08-30 12:43:29 | Data modyfikacji: 2011-08-11 14:09:10.

Zobacz:
 
Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno – sportowy wraz z zabudową mieszkalno – usługową – relacji Cerekiew – Milejowice gm Zakrzew ZP/1/11
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy II Etap ZP.2.11
 .  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie – Dostawa i montaż oczyszczalni ścieków ZP.3.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów FEIT.271.2.15.2016
 .  
Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.7.11
 .  
Likwidacja przełomów na drogach Gminy Zakrzew o nawierzchni bitumicznej ZP.9.11
 .  
Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.8.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie; Przedszkole Samorządowe - wyposażenie obiektu ZP.10.11
.
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu dróg obsługujących zespół szkolno - sportowy wraz z zabudową mieszkalno - usługową relacji Cerekiew - Milejowice gm Zakrzew ZP.11.11
 .  
Odbiór odpadów komunalnych ZP.12.11
 .  
Budowa drogi gminnej Marianowice ZP.13.11
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 ZP.15.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. ”Rozwiązanie problemów sanitacji wsi w Gminie Zakrzew – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” ZP.14.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Centrum Wsi Dąbrówka Nagórna W ZP.17.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.16.11
 .  
Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do sześciu placówek oświatowych i jednej w formie kanapek na terenie gminy Zakrzew w 2011/2012r. ZP.18.11
 .  
Budowa wodociągów w miejscowościach: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Golędzin , Gulinek , Janiszew, Milejowice, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zdziechów ZP.19.11
 .  
Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych , lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.23.11 DUPLIKAT
 .  
Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Zakrzew ZP.21.11 /DUPLIKAT"
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. ZP.25.11
 .  
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Zakrzew ZP.24.11
 . 
Data wprowadzenia: 2011-08-30 12:43:29
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska