Ogłoszenie o zamówieniu / Specyfikacja warunków
zamówienia

2022_OSP_SWZ.zip

2022_OSP_Ogłoszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-04-25 12:01:29.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
zmówienia
 2022_OSP_ZP_Informacja_kwota.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-05-05 10:31:04.
Informacja z otwarcia ofert
 2022_OSP_ZP_Informacja_oferty.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-05-05 11:16:34.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2022_OSP_Zawiadomienie.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2022-06-20 14:24:42.
Data wprowadzenia: 2022-06-20 14:24:42
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska