Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie opracowania planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2023 rok

image1852.pdf

Zarządzenie Nr 1 2023.doc

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-01-26 16:27:03 | Data modyfikacji: 2023-02-06 13:13:27.
Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie określenia
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, oraz
dotacji dla niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie Gminy Zakrzew na 2023 rok

Zarządzenie Nr 2 2023.docx

 image1855.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Krzos | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:11:24.
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

Zarządzenie Nr 3 2023.docx

 image1857.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:16:28.
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

Zarządzenie Nr 4 2023.docx

 image1858.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:21:16.
Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

Zarządzenie Nr 5 2023.docx

 image1859.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:24:57.
Zarzadzenie Nr 6/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2023 roku pn. „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023
roku w Gminie Zakrzew”

Zarządzenie Nr 6 2023.docx

 image1860.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:31:02.
Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół
podstawowychI

image2621.pdf

 Zarządzenie Nr 7 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:13:21 | Data modyfikacji: 2023-02-28 12:20:00.
Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i upoważnienia członków
Komisji Przetargowej do przetwarzania danych
osobowych

image2624.pdf

 Zarządzenie Nr 8 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Karolina Korcz | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:24:48.
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert Nr SO.521.2.2023 na
powierzenie wykonania zadania publicznego w 2023
r. w zakresie pomocy społecznej pt.: ,,Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej"

image2626.pdf

 Zarządzenie Nr 9 2023.doc

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:31:03.
Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert Nr SO.524.4.2023 na
powierzenie wykonania zadania publicznego w 2023
r. w zakresie pomocy społecznej pt.: ,,Opieka
wytchnieniowa"

image2627.pdf

 Zarządzenie Nr 10 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:37:40.
Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych
ofert o udzielenie dotacji na wspieranie zadania
publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Zakrzew w 2023 roku

image2628.pdf

 Zarządzenie Nr 11 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-02-28 12:57:48.
Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 12 2023.doc

 image2713.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Małgorzata Szczerbińska | Data wprowadzenia: 2023-03-06 13:06:25 | Data modyfikacji: 2023-03-07 13:06:55.
Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2023 roku pn.: ,, W spieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023
roku w Gminie Zakrzew"

image2657.pdf

 Zarządzenie Nr 13 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2023-03-06 13:09:35 | Data modyfikacji: 2023-03-06 13:11:53.
Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Janiszew
Gminy Zakrzew w przedmiocie zmiany granicy
administracyjnej pomiędzy Gminą Zakrzew a
Miastem Radom

image2659.pdf

 Zarządzenie Nr 14 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2023-03-06 13:14:25.
Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2023 rok

image2692.pdf

 Zarządzenie Nr 15 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 10:26:10.
Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych
ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej pt.: ,,Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej" w 2023 roku

image2708.pdf

 Zarządzenie Nr 16 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-03-07 12:48:18 | Data modyfikacji: 2023-03-07 12:59:45.
Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych
ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej pt.: ,,Opieka
wytchnieniowa: w 2023 roku

image2717.pdf

 Zarządzenie Nr 17 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-03-07 13:09:35.
Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
pt.: ,,Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" w
2023 roku

image2719.pdf

 Zarządzenie Nr 18 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-03-07 13:36:54.
Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
pt.: ,,Opieka wytchnieniowa" w 2023 roku

image2721.pdf

 Zarządzenie Nr 19 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Sylwia Zawisza | Data wprowadzenia: 2023-03-07 13:48:00.
Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora placówki,
której organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew

Zarządzenie Nr 20 2023.docx

 image2758.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:13:00.
Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 76/2022 Wójta Gminy Zakrzew z
dnia 18.08.2022 r. w sprawie nadania regelaminu
organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie

image0005.pdf

 Zarządzenie Nr 21 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Bernadeta Domińczak | Data wprowadzenia: 2023-03-20 12:38:49.
Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzew za
rok 2022

image5555.pdf

 Zarządzenie Nr 22 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-03-27 11:23:12.
Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Zakrzew na 2023 rok

Zarządzenie Nr 23 2023.docx

 image0293.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Świątkowska | Data wprowadzenia: 2023-04-07 12:08:48 | Data modyfikacji: 2023-04-07 12:17:45.
Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie zmiany
określenia godzin pracy poszczególnych świetlic
z terenu Gminy Zakrzew

image0305.pdf

 Zarządzenie Nr 24 2023.docx

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Autor: Agnieszka Popławska | Data wprowadzenia: 2023-04-07 12:10:08.

Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie wprowadzenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
Zakrzew

Zarzadzenie nr 25.pdf

Zarzadzenie nr 25.doc

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2023-04-14 08:44:07 | Data modyfikacji: 2023-04-14 08:45:17.
Data wprowadzenia: 2023-04-14 08:44:07
Data modyfikacji: 2023-04-14 08:45:17
Opublikowane przez: Andrzej Kosiec