Wójt Gminy Zakrzew

 

 

 

 

 

 Leszek Margas
 Wójt Gminy
 Telefon: +48 48 610-51-22
 e-mail: wojt@zakrzew.pl 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2009-11-18 13:30:30 | Data modyfikacji: 2018-11-21 14:12:58.
Kompetencje i zadania

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1. realizacja zadań organu wykonawczego Gminy,
2. reprezentacja Gminy na zewnątrz,
3. realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,
4. realizacja uprawnień ziwerzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie pracowników Urzędu do ich wydawania,
6. koordynowanie działaności w zakresie:
a) obronności kraju i obrony cywilnej - sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
b) przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
c) ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
7. wykonaywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami rady.

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2009-11-18 13:31:41 | Data modyfikacji: 2010-12-07 11:40:22.
Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w
sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałek w godz. od 10.00 - 16.30

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2009-11-18 13:32:33 | Data modyfikacji: 2019-01-17 13:34:13.
Data wprowadzenia: 2009-11-18 13:32:33
Data modyfikacji: 2019-01-17 13:34:13
Opublikowane przez: Marta Podgórska