Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew

Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie
kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych
12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35
dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 image0145.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Ilona Jaworska | Data wprowadzenia: 2012-05-08 15:08:54.

Zobacz:
 
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 .  
Ogłoszenie na zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilkatycznych
 .  
Oferty na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok
 .  
Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie w sprawie konkursu na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych 12-to dniowych w okresie wakacji letnich lda 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszewie
 . 
Data wprowadzenia: 2012-05-08 15:08:54
Autor: Ilona Jaworska
Opublikowane przez: Marta Podgórska