2013

XXXII/173/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała Nr XXXII 173 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:16:41 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:32:51.
XXXII/174/2013 - ustalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXII 174 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:44:19 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:40:53.
XXXII/175/2013 - przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2013.
 Uchwała Nr XXXII 175 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:45:53 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:41:50.
załącznik do Uchwały Nr XXXII/175/2013
 Zał. do uchwały Nr XXXII 175 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:46:39 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:41:50.
XXXII/176/2013 - planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2013.
 Uchwała Nr XXXII 176 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:49:02 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:41:46.
XXXII/177/2013 - zakupu działki w miejscowości
Zakrzewska Wola.
 Uchwała Nr XXXII 177 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:49:51 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:42:39.
XXXII/178/2013 - zakupu działki w miejscowości
Natalin.
 Uchwała Nr XXXII 178 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:32:20 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:43:03.
XXXII/179/2013 - zmiany Uchwały Nr XXX/159/2012
Rady Gminy Zakrzew z dnia 11 grudnia 2012 roku w
sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXII 179 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2013-02-18 11:52:36 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:43:36.
XXXIII/180/2013 - wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2013 - 2018.
 Uchwała Nr XXXIII 180 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:38:23 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:43:52.
XXXIII/181/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała Nr XXXIII 181 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:22:21 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:44:12.
XXXIII/182/2013 - zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
 Uchwała Nr XXXIII 182 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:40:07 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:44:34.
XXXIII/183/2013 - nadania nazw ulicom położonym
we wsi Dąbrówka Nagórna w Gminie Zakrzew.
 Uchwała XXXIII 183 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:24:27 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:45:05.
XXXIII/184/2013 - nieodpłatnego przejęcia
działek w miejscowości Cerekiew, obręb Cerekiew
Kolonia.
 Uchwała Nr XXXIII 184 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:25:55 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:45:24.
XXXIII/185/2013 - ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała NrXXXIII 185 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2013-03-04 12:26:54 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:45:56.
XXXV/186/2013 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzew na lata 2013 - 2018.
 Uchwała XXXV 86 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:55:07 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:46:22.
załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/2013
 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:56:11 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:46:22.
załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/2013
 Objaśnienia WPF.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:56:57 | Data modyfikacji: 2013-10-18 09:46:22.
XXXV/187/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała Nr XXXV 187 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:58:12 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
załącznik do Uchwały Nr XXXV/187/2013
 PLAN DOCHODÓW.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:59:15 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
załącznik do uchwały Nr XXXV/187/2013
 PLAN PRZYCHODÓW.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 11:59:54 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
załącznik do uchwały Nr XXXV/187/2013
 PLAN ROZCHODÓW.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:01:40 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
załącznik do Uchwały Nr XXXV/187/2013
 PLAN WYDATKÓW.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:02:28 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
załącznik do uchwały Nr XXXV/187/2013
 Załacznik inwestcyjny 0.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:04:29 | Data modyfikacji: 2013-10-18 10:06:41.
XXXV/188/2013 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 188 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:12:19 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:43:49.
XXXV/189/2013 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXX/161/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXXV 189 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:14:07 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:44:17.
XXXV/190/2013 - poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za
inkaso.
 Uchwała Nr XXXV 190 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:15:26 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:45:28.
XXXV/191/2013 - ustalenia prowizji dla sołtysów
za pobór zobowiązań pieniężnych.
 Uchwała Nr XXXV 191 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:16:37 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:46:08.
XXXV/192/2013 - przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Podlesie Mleczkowskie
dotyczących zniesienia sołectwa Podlesie
Mleczkowskie i przyłączenia wsi Podlesie
Mleczkowskie do sołectwa Natalin.
 Uchwała Nr XXXV 192 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:18:20 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:46:08.
XXXV/193/2013 - nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 Uchwała Nr XXXV 193 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:19:11 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:46:08.
XXXV/194/2013 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXV 194 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:20:22 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:47:02.
załącznik do Uchwały Nr XXXV/194/2013
 zał.do Uchwały Nr XXXV 194 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:21:11 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:47:02.
XXXV/195/2013 - zmiany Uchwały Rady Gminy w
Zakrzewie Nr XXV/132/2012 z dnia 29 czerwca 2012
roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXV 195 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:23:28 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:47:26.
XXXV/196/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXXV 196 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:24:22 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:47:45.
XXXV/197/2013 - wprowadzenia zmiany do uchwały Nr
XXVII/146/2012 z dnia 25 września 2012 roku w
sprawie przekazania nieodpłatnie działek w
miejscowości Zakrzew-Kolonia.
 Uchwała Nr XXXV 197 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:25:45 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:45.
XXXV/198/2013 - zakupu działki w miejscowości
Milejowice.
 Uchwała Nr XXXV 198 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-04-16 12:26:31 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:45.
XXXVI/199/2013 - wprowadzenia zmian w Wieloletniej
prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2013 -
2018
 Uchwała WPF.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:24:42 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:12.
Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr
XXXVI/199/2013
 Wieloletnia Prognoza Finansowa1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:29:38 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:12.
Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały Nr
XXXVI/199/2013
 Wykaz przedsięwzięć do WPF2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:30:41 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:12.
objaśnienia do uchwały Nr XXXVI/199/2013
 OBJAŚNEINIA3.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:32:21 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:11:12.
XXXVI/200/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XXXVI 200 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:15:10 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:52.
tabela 1 do Uchwały Nr XXXVI/200/2013
 Tebela nr 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:16:26 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:52.
tabela 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2013
 Tebela nr 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:17:47 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:52.
tabela 3 do uchwały Nr XXXVI/200/2013
 Tebela nr 3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:18:33 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:52.
załącznik inwestycyjny do uchwały Nr
XXXVI/200/2013
 Załacznik inwestcyjny 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:22:42 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:52.
XXXVI/201/2013 - zmiany Uchwały Nr XXX/162/2012 z
dnia 11 frudnia 2012 roku w sprawie okreslenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVI 201 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:59:50 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:48:34.
XXXVI/202/2013 - zniesienia jednostki pomocniczej
sołectwa Podlesie Mleczkowskie
 Uchwała Nr XXXVI 202 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:02:18 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:48:34.
XXXVI/203/2013 - określenia zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono
stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art.42 ust.1 ustawy z 26
stycznia 1982 roku - karta Nauczyciela oraz
określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 Uchwała Nr XXXVI 203 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:08:00 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:10:14.
XXXVI/204/2013 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXII/110/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie
ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVI 204 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:09:37 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:09:32.
XXXVI/205/2013 - przejęcia nieodpłatnie działki
w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XXXVI 205 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:10:36 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:08:40.
XXXVI/206/2013 - rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Wójta Gminy w Zakrzewie z wykonania
budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
 Uchwała Nr XXXVI 206 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:11:53 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:08:13.
XXXVI/207/2013 - udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012
rok
 Uchwała Nr XXXVI 207 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-06-11 14:12:47 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:08:13.
XXXVII/208/2013 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzew na lata 2013-2018
 Uchwała XXXVII 208 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:19:34 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:07:33.
XXXVII/209/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XXXVII 209 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:21:55 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:07:03.
załącznik inwestycyjny do uchwały Nr XXXVII 209
2013
 Załacznik inwestcyjny 209.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:50:07 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:07:03.
XXXVII/210/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
 Uchwała XXXVII 210 13.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:23:36 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:50:25.
XXXVII/211/2013 - wprowadzenia zmian do Uchwały
Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29
maja 2013 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXVII 211 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:37:55 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:50:57.
XXXVII/212/2013 - wydzierżawienia działki Nr 148
w miejscowości Wacyn
 Uchwała Nr XXXVII 212 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2013-08-19 11:43:58 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:05:05.
XXXVIII/213/2013 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2013 - 2018.
 Uchwała XXXVIII 213 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:05:29 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:25.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/213/2013
 Wieloletnia Prognoza Finansowa zał.nr 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:07:47 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:25.
załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/213/2013
 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:08:47 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:25.
objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/213/2013
 objaśnienia.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:09:32 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:25.
XXXVIII/214/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXXVIII 2014 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:10:35 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:01.
tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/.214/2013
 Tabela nr 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:11:20 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:01.
tabela nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/214/2013
 Tabela nr 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:12:10 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:01.
tabela nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/214/2013
 Załacznik inwestcyjny tabela 3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:12:59 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:01.
XXXVIII/215/2013 - zakupu działki w miejscowości
Bielicha.
 Uchwała Nr XXXVIII 215 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:15:46 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:04:01.
XXXVIII/216/2013 - przyjęcia Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016 dla Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVIII 216 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Wencel Katarzyna | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:17:03 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:03:03.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2013
 zał nr 1 do Uchwały XXXVIII 216 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:20:10 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:03:03.
XXXVIII/217/2013 - wydzierżawienia budynku w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXVIII 217 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:21:21 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:51:32.
XXXVIII/218/2013 - wprowadzenia zmian do Uchwały
Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXVIII 218 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:39:25 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:52:01.
XXXVIII/219/2013 - przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Zakrzew na lata 2013 -
2015.
 Uchwała Nr XXXVIII 219 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:40:59 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:01:13.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/219/2013
 zał. do Uchwały XXXVIII 219 2013 Pr.Ws.Rodz..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:41:59 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:01:13.
XXXIX/220/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu
 Uchwała XXXIX 220 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-10-03 08:18:48 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:00:21.
tabela nr 1 do uchwały XXXIX 220 2013
 tabela 1 XXXIX.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-03 08:21:54 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:00:21.
tabela 2 do uchwały XXXIX 220 2013
 tabela 2 XXXIX.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-03 08:22:52 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:00:21.
tabela 3 do uchwały XXXIX 220 2013
 załącznik inwest. XXXIX.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-10-03 08:23:49 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:00:21.
XXXX/221/2013 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXXVIII/215/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06
września 2013 roku w sprawie zakupu działki w
miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXXX 221 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-10-02 14:16:25 | Data modyfikacji: 2013-11-16 10:52:53.
XXXXI/222/2013 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zakrzew na lata 2013-2018.
 Uchwała XXXXI 222 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:17:43 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:47.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/222/2013
 Dokument Planistyczny.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:19:24 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:47.
Objasnienia do Uchwały nr XXXXI/222/2013
 objaśnienia do WPF.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:20:09 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:47.
XXXXI/223/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXXXI 223 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:21:22 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:22.
Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXXI 223 2013
 Tabela nr 1- XXXXI 223 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:24:18 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:22.
Tabela nr 2 do Uchwały nr XXXXI/223/2013
 Tabela nr 2- XXXXI 223 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:25:21 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:22.
Tabela nr 3 do Uchwały nr XXXXI/223/2013
 Tabela nr 3 - XXXXI 223 2013.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:28:03 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:22.
Przychody i rozchody do Uchwały nr XXXXI/223/2013
 Przychody i rozchody.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:28:52 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:58:22.
XXXXI/224/2013 - określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXXXI 224 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2013-11-28 09:58:41 | Data modyfikacji: 2013-11-28 09:59:51.
XXXXI/225/2013 - obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2014.
 Uchwała Nr XXXXI 225 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2013-11-28 10:01:41 | Data modyfikacji: 2013-11-28 09:59:51.
XXXXI/226/2013 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXXXI 226 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2013-11-28 10:03:21 | Data modyfikacji: 2013-11-28 09:59:51.
XXXXI/227/2013 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXXIII/184/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w
sprawie nieodpłatnego przejęcia działek w
miejscowości Cerekiew, obręb geodezyjny
Cerekiew-Kolonia.
 Uchwała Nr XXXXI 227 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:32:29 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:57:08.
XXXXI/228/2013 - uchwalenia Programu
określającego zasady współpracy gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok.
 Uchwała Nr XXXXI 228 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:34:37 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:55:17.
XXXXI/229/2013 - programu opieki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXXI 229 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-22 12:40:45 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:55:17.
XXXXI/230/2013 - przejęcia nieodpłatnie działek
w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXXXI 230 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2013-11-16 09:35:55 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:53:10.
XXXXII/231/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała XXXXII 231 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:37:12 | Data modyfikacji: 2013-11-16 09:53:10.
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXXII 231 2013
 Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXXII 231 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:40:16 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXXII 231 2013
 Załacznik inwestcyjny do Uchwały Nr XXXXII 231 2013.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Sewern Danuta | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:41:46 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXII/232/2013 - przystapienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek, położonych w miejscowości Cerekiew, w
obrębie gruntów Kolonia Cerekiew.
 Uchwała Nr XXXXII 232 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:50:14 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do Uchwały Nr XXXXII/232/2013
 załącznik do Uchwały Nr XXXXII 232 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Skorupska Joanna | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:51:31 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
Uchwała Nr XXXXII/233/2013 - zatwierdzenia do
realizacji projektu pt."Przez wiedzę na szczyt.
Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w
Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Zakrzew",
KSI POKL.09.01.02-14-015/13 współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
 Uchwała Nr XXXXII 233 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:54:49 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/234/2013 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2013 - 2018.
 Uchwała Nr XXXXIII 234 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:05:19 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII 234 2013
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXXIII 234 2013 x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:12:47 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII 234 2013
 załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXXIII 234 2013 xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:13:48 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
Objasnienia do Uchwały Nr XXXXIII 234 2013
 objaśnienia do uchwały Nr XXXXIII 234 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:15:50 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/235/2013 - wprowadzenia zmian do budżetu.
 Uchwała Nr XXXXIII 235 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:17:38 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do Uchwały Nr XXXXIII/235/2013 -
tabela nr 1
 Plan dochodów tabela Nr 1 y.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:22:22 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do Uchwały Nr XXXXIII 235 2013
 Plan wydatków tabela nr 1 yy.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:24:56 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do Uchwały Nr XXXXIII 235 2013
 Załacznik inwestcyjny tabela Nr 3 yyy.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:26:17 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII 235 2013
 Załącznik nr 1 yx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:27:45 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII 236 2013 - stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego
 Uchwała Nr XXXXIII 236 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:31:36 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/237/2013 - przyjęcia Gminnego Programu
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2014.
 Uchwała Nr XXXXIII 237 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:33:24 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII/237/2013
 załącznik do Uchwały Nr XXXXIII 237 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:36:42 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/238/2013 - przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania narkomanii i innym
Uzależnieniom w Gminie Zakrzew na lata 2014 -
2017
 Uchwała Nr XXXXIII 238 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:43:24 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do Uchwały Nr XXXXIII/238/2013
 Załącznik do uchwały Nr XXXXIII 238 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:44:48 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/239/2013 - bezpłatnego udostepnienia
obiektów boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Gulin realizowanego w ramach projektu "Budowa
Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin".
 Uchwała Nr XXXXIII 239 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:48:41 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/240/2013 - podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla
osób objętych programem wieloletnim "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w
formie pieniężnej.
 Uchwała Nr XXXXIII 240 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:52:02 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/241/2013 - podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla
osób objętych programem wieloletnim "pomoc
państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w
formie rzeczowej.
 Uchwała Nr XXXXIII 241 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:54:10 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
XXXXIII/242/2013 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2014 - 2020
 Uchwała Nr XXXXIII 242 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:55:32 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII/242/2013
 załącznik do Uchwały XXXXIII 242 2013 q.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:57:34 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII/242/2013
 załącznik do Uchwały Nr XXXXIII 242 2013 WPF q.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 13:59:32 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
załącznik do uchwały Nr XXXXIII 242 2013
 załącznik do Uchwały Nr XXXXIII 242 2013 Wykaz przedsięwzięć do WPF qq.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-01-21 14:01:17 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
- XXXXIII/243/2013 - uchwała budżetowa na 2014
rok
 Uchwała Nr XXXXIII 243 2014 budżetowa.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2014-03-21 14:21:39 | Data modyfikacji: 2013-12-10 12:42:27.
Data wprowadzenia: 2014-03-21 14:21:39
Autor: Seweryn Danuta
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka