Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13

Ogłoszenie
 ogl_zp4_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-19 09:20:04.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 siwz_zp4_13.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-19 09:30:05.
Modyfikacja SIWZ

Zmieniony został  §3 pkt. 5 wzóru umowy.W załaczeniu zmieniony wzór umowy


 


 


 


 

 umowa wzór.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-21 15:16:35.
Modyfikacja SIWZ nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-26 09:36:26 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:41:01.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 zawiadomienie_zp4.13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:14:14 | Data modyfikacji: 2013-03-26 09:41:01.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:14:14
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska