Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp5_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-21 14:31:39.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 siwz_zp5_13.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-21 14:33:49.
Modyfikacja SIWZ
Odrębne ośwwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, którego wzór został załaczony do SIWZ nie jest wymagane.

Zmodyfikowana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie przetargowe

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-03-27 10:59:43 | Data modyfikacji: 2013-03-27 11:11:49.
Pytania oraz modyfikacja SIWZ

Pytania i modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedmiar robót- budowa oświetlenia

Opis techniczny- budowa oświetlenia

Przedmiar robót - budowa parkingu

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-04-04 10:50:49 | Data modyfikacji: 2013-03-27 11:11:49.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ferty
 zawiadomienie_zp5_13.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 14:40:37 | Data modyfikacji: 2013-03-27 11:11:49.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-23 14:40:37
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska