Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew

Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych
kolonii socjoterpeutycznych lub profilaktycznych w
okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu
Gminy Zakrzew


 OGŁOSZENIE - kolonie II.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:49:11.

Zobacz:
 
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, mających wyraźne odniesienie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii socjoterapeutycznych lub profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 . 
Data wprowadzenia: 2013-04-30 14:49:11
Autor: Małgorzata Musiałek
Opublikowane przez: Marta Podgórska