Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13

Ogłoszenie o zamówieniu


 ogl_zp20_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 12:26:28.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


siwz_zp20_13.zip

dokumentacja techniczna_20_13.zip

przedmiar_zp20_13.zip

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-10-18 12:26:57.
Wyjaśnienia do SIWZ


pytania_zp20_13.pdf

przedmiar uzup_zp20_13.pdf

wykaz stolarki_zp20_13.pdf

projekt inst wew_zp20_13.zip

centrala wentylacyjna_zp20_13.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-10-25 14:07:04.
pytanie przetargowe

Pytanie:

Proszę  o określenie, czy  budynek  posiada  okablowanie elektryczne. Z zamieszczonego  PT wynika, że instalacje elektryczne należy wykonać  jako podtynkowa  przewodami kablowymi miedzianymi. Brak jest okablowania w przedmiarze robót elektrycznych.
Z uwagi  na bardzo krótki  termin  składania ofert , proszę  o pilną odpowiedź lub przesunięcie  terminu składania  ofert. Proszę  o ewentualną  korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Okablowanie budynku jest wykonane i nie jest przedmiotem zamówienia.

 

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 13:04:40.
Zawiadomienie o wyborze oferty


 zawiadomienie_zp20.13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:40:32.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:40:32
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska