Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13

Ogłoszenie o konkursie
 ogl_zp23_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:45:27.
Regulamin i załączniki

Regulamin zp_23_13.zip

zdjęcia_zp23_13.zip

wypis z rejestru.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-03 14:12:37.
Modyfikacja regulaminu

pytania konkurs088.pdf

regulamin_ zm_zp23_13.doc

ogl_zm_23_13.doc

Wyjasnienia nr 2

Wyjaśnienia nr 3

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-05 14:41:21.
Wykaz wykonawców dopuszczonych do II etapu
konkursu
 wykaz.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-24 11:34:56.
Pytania oraz miodyfikacja wzoru umowy

pytania_zp23_13.doc

Odpowiedz_zp23_13.docx

Zmieniony wzór umowy

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-30 14:17:34.
Pytania nr 2

Pytania

Odpowiedź

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-31 11:07:38.
Pytania oraz modyfikacja regulaminu

Pytania i odpowiedzi

Regulamin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-09 14:33:25.
Pytania
 pytania5_zp.23_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-14 09:56:33.
Zawiadomienie o wynikach konkursu
 Rozstrzygniecie konkursu _zp23_13.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:01:11.
Prace konkursowe

I nagroda

II nagroda

III nagroda

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-02-21 09:54:31.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-21 09:54:31
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska