Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp24_13.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 14:26:21.
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

mapa nr 2.pdf

mapa nr 1.pdf

 siwz_24_13 (2).zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-12 14:40:03 | Data modyfikacji: 2013-12-12 15:13:30.
pytania i modyfikacja SIWZ

pytanie_zp_24_13.doc

siwz_zp24_13.doc

umowa-zdanie2.doc

ogl_zm24_13.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:54:43 | Data modyfikacji: 2013-12-12 15:13:30.
Modyfikacja SIWZ
Informujemy, ze uległa modyfikacji specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Punkt 12 - Sposób obliczenia ceny
Punkt 13- Ocena ofert
Wzór umowy - paragraf 2
Zmianie uległy druki ofert.

SIWZ

Druk oferty - część 1

Druk oferty - część 2

Umowa część 1

Umowa część 2

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-18 11:04:53 | Data modyfikacji: 2013-12-12 15:13:30.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zawiadomienie_zp.23_13.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2013-12-24 08:38:48 | Data modyfikacji: 2013-12-12 15:13:30.

Zobacz:
 
Zakup Paliwa Samochodowego - Zapytanie o cenę
 .  
Budowa Centrum Wsi Dabrówka Nagórna W - II etap ZP.2.13
 .  
Remont dróg gminnych na terenie gminy Zakrzew ZP.3.13
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.4.13
 .  
Centrum Wsi Zakrzew- III etap ZP.5.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew - II etap ZP.6.13
 .  
Budowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna Kolonia
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł ZP.8.13
 .  
Budowa dróg w miejscowościach Bielicha i Jaszowice Kolonia ZP.9.13
 .  
Budowa Centrum Wsi Zakrzew- II etap ZP.10.13
 .  
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Zakrzew ZP.11.13.
 .  
GOPS- Kopmleksowa realizacja usług szkoleniowych osób bezrobotnych w Gminie Zakrzew
 .  
Budowa Centrum Wsi Zatopolice ZP.13.13
 .  
Budowa drogi gminnej Milejowice ul. Zielona ZP.14.13
 .  
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w gminie Zakrzew ZP.15.13
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 ZP.1613
 .  
GOPS - Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do siedmiu placówek oświatowych na terenie gminy Zakrzew w 2013/2014r.
 .  
Budowa Muzeum Pożarnictwa w Dąbrówce Podłężnej ZP.17.13
 .  
Budowa oswietlenia ulicznego ZP.18.13
 .  
Budowa wodociągów w m. Janiszew, Milejowice, Dąbrówka Nagórna, Gulin ZP.19.13 .  

Budowa Domu Ludowego w Dąbrówce Nagórnej W ZP.20.13
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ZP.21.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.22.13
 .  
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy zespołu oświatowego w m-ci Bielicha Gmina Zakrzew ZP.23.13
 .  
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, lokalnych na terenie gminy Zakrzew ZP.24.13
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie ZP.25.13
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. ZP.26.13
 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-24 08:38:48
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska