Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp1_14.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-10 15:05:34.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 siwz_zp1_14.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-10 15:09:14.
Pytanie
Informujemy, że wpłynęło pytanie następującej treści:
„Pytanie dotyczy rekrutacji uczestników zajęć
Czy Państwo udostępniacie dane osobowe dzieci dla których będą prowadzone zajęcia?.
Jeśli tak, to do kiedy należy przygotować harmonogram realizacji zajęć?”

Odpowiedź:
Dane osobowe dzieci zostaną udostępnione po podpisaniu umowy. Harmonogram realizacji zajęć należy przygotować w ciągu 3dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-14 09:23:03.
Modyfikacja SIWZ
Informuję, że nastąpiły zmiany SIWZ w przedmiocie zamówienia w częściach:
część Nr 24 – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne było „2 grupy x 50 godzin” jest „1 grupa x 50 godzin”,
część Nr 26 – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne było „3 grupy x 50 godzin” jest „2 grupy x 50 godzin”.
 siwz_zp1_zm_14.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:19:29.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadominie część 001.pdf

Zawiadominie część 002.pdf

Zawiadominie część 003.pdf

Zawiadominie część 004.pdf

Zawiadominie część 005.pdf

Zawiadominie część 006.pdf

Zawiadominie część 007.pdf

Zawiadominie część 008.pdf

Zawiadominie część 009.pdf

Zawiadominie część 010.pdf

Zawiadominie część 011.pdf

Zawiadominie część 012.pdf

Zawiadominie część 013.pdf

Zawiadominie część 014.pdf

Zawiadominie część 015.pdf

Zawiadominie część 016.pdf

Zawiadominie część 017.pdf

Zawiadominie część 018.pdf

Zawiadominie część 019.pdf

Zawiadominie część 020.pdf

Zawiadominie część 021.pdf

Zawiadominie część 022.pdf

Zawiadominie część 023.pdf

Zawiadominie część 024.pdf

Zawiadominie część 025.pdf

Zawiadominie część 026.pdf

Zawiadominie część 027.pdf

Zawiadominie część 028.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-01-29 12:18:51.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
art. 93 ust.3

Zaw_zp1_14_cz2.pdf

Zaw_zp1_14_cz7.pdf

Zaw_zp1_14_cz13.pdf

Zaw_zp1_14_cz23.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:30:56 | Data modyfikacji: 2014-02-10 11:39:05.

Zobacz:
 
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14
 .  
Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14
 .  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew
 .  
Zakup energii elektrycznej ZP.6.14
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14
 .  
Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14
 .  
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14
 .  
Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14
 .  
Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014
 .  
Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014
 .  
Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014
 .  
Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r.
 .  
Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"
 . 
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:30:56
Data modyfikacji: 2014-02-10 11:39:05
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska