Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14

Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp7_14.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 12:09:02.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 siwz_zp7_14.zip

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 12:14:19 | Data modyfikacji: 2014-03-24 12:20:53.
Wyjaśnienia do SIWZ

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 11.04.2014godz: 9:55, termin otwarcia: 11.04.2014 godz.: 10:00.   

Pytania i wyjaśnienia

Dokumenty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-03-31 12:58:04 | Data modyfikacji: 2014-03-31 13:06:22.
Wyjasnieneia do SIWZ nr 2

pytania2_zp7_14.pdf

dokumenty2_zp_7_14.zip

WPF z dn.28.03.2014.pdf

WPF z 30.12.2013.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-04-02 12:05:05 | Data modyfikacji: 2014-03-31 13:06:22.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zawiadomienie_zp7_14.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:26:34 | Data modyfikacji: 2014-04-16 13:26:57.

Zobacz:
 
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14
 .  
Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14
 .  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew
 .  
Zakup energii elektrycznej ZP.6.14
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14
 .  
Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14
 .  
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14
 .  
Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14
 .  
Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014
 .  
Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014
 .  
Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014
 .  
Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r.
 .  
Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"
 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-16 13:26:34
Data modyfikacji: 2014-04-16 13:26:57
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska