Zobacz:
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -pełnomocnik Wójta Gminy ds.rozwiązywania problemów alkoholowych
   Konkurs na stanowisko urzędnicze podinspektora ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
   Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Taczowskiej
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko pracy-podinspektor do spraw świadczeń wychowawczych w GOPS
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w wymiarze 1/2 etatu.
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w wymiarze - pełny wymiar czasu pracy.
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - podinspektor"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabor na wolne stanowisko urzędnicze - samodzileny referent
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie - samodzielny referent w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej"
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Referacie Funduszy Europejskich i Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy w Zakrzewie
   
Nabór na wolne kierownicze stanowisko-urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
   
Informacja o wyniku naboru
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. kultury i ochrony zdrowia/pełnomocnik Wójta Gminy d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych
   
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. organizacyjnych
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli
   
Odwołanie konkursów na dyrektorów publicznych przedszkoli
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora SPZOZ w Zakrzewie
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko - podinspektor ds. płac jednostek oświatowych
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko - referent ds. ochrony środowiska
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko – podinspektora ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na stanowisko – inspektor nadzoru inwestorskiego
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor w referacie finansowym
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - inspektor w referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
   
Ogłoszenie Wójta Gminy Zakrzew o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor w referacie ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami
   
Wójt Gminy Zakrzew ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: