Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 rok

Stosownie do przepisów Unii Europejskiej wyznaczających okres wyborczy do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014 - 2019, wyznaczono datę wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 maja 2014 roku.

Akty prawne

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011.21.112 z poź. zm.)


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

 

Uchwała Nr XLVI/258/2014 w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XLVI/259/2014 w sprawie zmian w podziale Gminy Zakrzew na obwody głosowania

 Informacja w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Zakrzew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 13:54:45 | Data modyfikacji: 2014-03-26 13:45:15.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,


Zgłoszenie zamiary głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego.

 

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

 

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.

Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

W godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 48 610 51 16 wew. 35 można uzyskać węcej informacji.

 

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (dla żołnierzy i policjantów)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2014-03-26 11:50:38 | Data modyfikacji: 2014-03-26 14:49:10.
Zarządzenie w sprawie powowłania obwodowych
komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego
 ZARZĄDZENIE Nr 20.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:52:17 | Data modyfikacji: 2014-03-26 14:49:10.
Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:52:17
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2014-05-05
Opublikowane przez: Marta Podgórska