Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew

Opis przedmiotu konkursu
 OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:15:12.
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych
kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich
dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 ogłoszenie - kolonie.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:13:48.

Zobacz:
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok
 .  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"
 .  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-08 10:13:48
Autor: Małgorzata Musiałek
ObowižEzuje od: 2014-04-08
Opublikowane przez: Marta Podgórska