INFORMACJE

Informacja o o siągniętych poziomachrecyklingu i
ograniczeniach masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za 2012 rok

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2012rok

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 11:18:18 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:26:06.

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji za 2015 rok.
 Osiągnięte poziomy recyklingu.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2016-04-22 13:40:21 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:26:06.

Informacja Azbest 2016
 Informacja Azbest 2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:26:56 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:26:06.
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i
ograniczeniach masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za 2016 rok
 OSIĄGNIETE POZIOMY RECYKLINGU i OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH - za 2016 r..docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2017-09-08 07:43:33 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:26:06.
Analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy
Zakrzew za 2016 rok
 ANALIZA Gosapodarki Odpadami 2016.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:38:04 | Data modyfikacji: 2014-07-03 12:26:06.
Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:38:04
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2017-09-28
Opublikowane przez: Marta Podgórska