Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-05-26 11:50:06.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Dokumentacja projektowa - wodociągi

Dokumentacja projektowa - kanalizacja

Przedmiary

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-05-26 11:56:45.
Pytanie przetargowe
 pytanie_zp17_14.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-06-02 13:04:16.
Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja  przedmiaru robót  na budowę wodociągu  w miejscowości  Janiszew działka nr  309/1, 262, 433/5


Informujemy, że pozycja 30 przedmiaru nie zawierała ilości. W załączeniu poprawiony przedmiar.  


 

Przedmiar- wodociag Janiszew dz. nr 309/1, 262, 433/5

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-06-05 11:23:27 | Data modyfikacji: 2014-06-05 11:30:37.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_Zp17_14.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-06-23 12:27:26 | Data modyfikacji: 2014-06-05 11:30:37.

Zobacz:
 
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14
 .  
Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14
 .  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew
 .  
Zakup energii elektrycznej ZP.6.14
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14
 .  
Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14
 .  
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14
 .  
Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14
 .  
Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014
 .  
Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014
 .  
Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014
 .  
Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r.
 .  
Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"
 . 
Data wprowadzenia: 2014-06-23 12:27:26
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska