Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14

Ogłoszenie o zamówienie
 ogl_zp21_14.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:57:54.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-08-29 12:02:38 | Data modyfikacji: 2014-08-29 12:03:56.
Pytania i dokumenty

dokumenty_zp21_14.zip

 pytania_zp_21_14.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-09-03 08:44:53 | Data modyfikacji: 2014-08-29 12:03:56.
Pytanie

Informujemy, że wpłynęło pytanie:


"Czy zamawiający  wyrazi zgodę  na przedłużenie  terminu składania ofert?"


Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy tj. 04.09.2014r. zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.


W załączeniu  do pobrania bilans jednostki budżetowej.  


 

 Bilans.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:54:05 | Data modyfikacji: 2014-09-04 09:57:19.
Pytania i odpowiedzi

Uwaga!


Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.09.2014r. godz. 09:55 


 

Pytania nr 2

Pytania nr 3

dokumenty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:24:08 | Data modyfikacji: 2014-09-08 14:35:29.
Pytanie

pytanie4_zp21.14.pdf

Formularz_ oferty _zp21_14.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 10:45:37 | Data modyfikacji: 2014-09-08 14:35:29.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 zaw_zp21_14.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:57:47 | Data modyfikacji: 2014-09-08 14:35:29.

Zobacz:
 
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14
 .  
Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14
 .  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew
 .  
Zakup energii elektrycznej ZP.6.14
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14
 .  
Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14
 .  
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14
 .  
Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14
 .  
Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014
 .  
Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014
 .  
Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014
 .  
Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r.
 .  
Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"
 . 
Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:57:47
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska