Wybory samorządowe 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 5
września 2014 r. w sprawie podziału Gminy
Zakrzew na okręgi wyborcze oraz ustalenie granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu
 OBWIESZCZENIE - okręgi wyborcze - 2014.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:10:59 | Data modyfikacji: 2014-09-05 08:13:20.
Informacja w sprawie zapewnienia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych na terenie Gminy Zakrzew w
wyborach samorządowych zarządonych na dzień 16
listopada 2014 r.
 INFORMACJA-wybory- 2014.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 15:13:12 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 Skład GKW.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-09-29 10:55:39 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie w sprawie wyboru przewodniczącego i
z-cy przewdoniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie
 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-09-29 10:57:08 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 INFORMACJA o miejscu, dniach i godzinach dyżurów.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-09-29 10:58:28 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Informacja o umieszczaniu plakatów i obwieszczeń
wyborczych firmy Orange Polska S.A.
 Informacja- umieszczanie obwieszczeń i plakatów.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:52:28 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzew z dnia 15
października 2014 r. w sprawie numerów i granic
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Zakrzew
 OBWIESZCZENIE_obwody głosowania.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:58:54 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie o
miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
losowania składów obowdowych komisji wyborczych
 Informacja GKW - losowanie składów OKW.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:33:54 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o miejscu,
dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
numerów list kandydatów na radnych
 Informacja - losowanie numerów list.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-21 11:40:00 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie
przyznania numerów zarejestrowanym listom
kandydatów komitetów wyborczych
 Uchwała Nr 4 GKW.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 14:58:25 | Data modyfikacji: 2014-09-11 15:17:58.
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie w sprawie powołania obowodowych komisji
wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw,
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Uchwała Nr 5 - składy komisji.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:26:59 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:31:36.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych do Rady Gminy w Zakrzewie
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Zakrzewie.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-27 11:23:24 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:31:36.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta
Gminy Zakrzew
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zakrzew.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-27 14:18:57 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:31:36.
Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie
 Dyżur - GKW.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-12 12:39:43 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:31:36.
Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w
Zakrzewie o przerpowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach na Wójta Gminy Zakrzew w dniu 30
listopada 2014 r.
 Uchwała - ponowne wybory.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:07:29 | Data modyfikacji: 2014-11-03 14:31:36.
Uchwała Nr 11 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie
zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w
wyborach na Wójta Gminy Zakrzew
 Uchwała Nr 11.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 08:00:54 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:11:46.
Wyniki wyborów do Rady Gminy w Zakrzewie
 WYBORY DO Rady Gminy w Zakrzewie.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 08:19:06 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:11:46.
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Zakrzew - I tura
 Wyniki wyborów na Wójta.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 08:20:34 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:11:46.
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Zakrzew - II tura
 Protokół - II tura - wybory Wójta.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-12-01 08:10:32 | Data modyfikacji: 2014-11-25 08:11:46.
Data wprowadzenia: 2014-12-01 08:10:32
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2014-12-01
Opublikowane przez: Marta Podgórska