Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie

Regulamin konkursu
 Regulamin_przeprowadzania_konkursu_2.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:29:02.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastepcy
dyrektora SP ZOZ w Zakrzewie
 Ogłoszenie o konkursie - 2.docx

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:27:32.

Zobacz:
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok
 .  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"
 .  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-14 13:27:32
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2014-10-14
Opublikowane przez: Marta Podgórska