Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu w 2015 roku
 Program współpracy na 2015 r .doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Elżbieta Bilska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:06:25.

Zobacz:
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok
 .  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"
 .  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:06:25
Autor: Elżbieta Bilska
ObowižEzuje od: 2014-10-17
Opublikowane przez: Marta Podgórska