Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie -plac_zabaw.pdf

dokumentacja techniczna-plac zabaw.zip

kosztorys-plac zabaw.xls

Umowa-plac zabaw.doc

druk oferty-plac_zabaw.docx

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-11-21 13:52:11 | Data modyfikacji: 2014-11-21 13:58:05.
Pytanie

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Budowę i wyposażenie przyszkolnego placu zabaw o powierzchni 170m2 w ramach rządowego

programu Radosna Szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, proszę o informację czy dopuszczacie Państwo składanie ofert w oparciu o urządzenia równoważne o mniejszym przekroju słupów konstrukcyjnych np. 90 mm x 90 mm i zastosowanie zamiast sklejki wodoodpornej lepszego materiału - np. tworzywa HDPE?

 

Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  urządzenia równoważne o konstrukcji słupów 90mmx90mm lecz nie mniejsze oraz zastosowanie zamiast sklejki wodoodpornej tworzywo HDPE.
 

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:44:54 | Data modyfikacji: 2014-11-21 13:58:05.
Rozstrzygnięcie

Do dnia składania ofert wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 1. Inter  Flora Sp. zo. o. ul. W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice. Cena brutto: 77185,21zł.

Umowa została podpisana w dniu 03.12.2014r. z Inter  Flora Sp. zo. o. ul. W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:49:05 | Data modyfikacji: 2014-12-03 11:49:52.

Zobacz:
 
Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Przez wiedze na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Zakrzew ZP.1.14
 .  
Zakup Paliwa samochodowego - Zapytanie o cenę ZP.2.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć I ZP.3.14
 .  
Przebudowa dróg gminnych - cześć II ZP.4.14
 .  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew
 .  
Zakup energii elektrycznej ZP.6.14
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej ZP.8.16
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 1 402 704,00zł ZP.7.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.10.14
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej ZP.11.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.1214
 .  
Modernizacja zbiornika wodnego Zakrzew Pieńki ZP.14.14
 .  
Centrum wsi Milejowice – Prace projektowe ZP.15.14
 .  
Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Gulin ZP.16.14
 .  
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Zakrzew ZP.17.14
 .  
Dowóz Dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015 ZP.18.14
 .  
Obsługa techniczna Dożynek Powiatowych Taczów 2014 - Zapytanie cenowe
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowej-część II Zp.19.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.20.14
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 2 100 000,00zł ZP.21.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska ZP.23.14
 .  
Budowa oświetlenia ulicznego ZP.22.14
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska – budowa oświetlenia drogi powiatowej ZP.24.14
 .  
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych FEIT.ZP.271.25.2014
 .  
Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola FEIT.ZP.271.26.2014
 .  
Budowa Domu Ludowego w m. Jaszkowice FEIT.ZP.271.27.2014
 .  
Budowa placu zabaw przy PSP w Woli Taczowskiej - zapytanie ofertowe
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2015r.
 .  
Wywóz nieczystości płynnych -zapytanie ofertowe"
 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-03 11:49:05
Data modyfikacji: 2014-12-03 11:49:52
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska