Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacyh
azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 image3008.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Joanna Skorupska | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:53:59.

Zobacz:
 
Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 .  
głoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 .  
Ogłoszenie w sprawie zorganizowania 12-dniowych kolonii profilaktycznych w okresie wakacji letnich dla 35 dzieci z terenu Gminy Zakrzew
 .  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zorganizowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew - 2014 rok
 .  
Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Zakrzew Fabryką Dobra"
 .  
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie
 .  
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 .  
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Zakrzew w 2014 roku
 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:53:59
Autor: Joanna Skorupska
ObowižEzuje od: 2014-12-16
Opublikowane przez: Marta Podgórska