Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej
30tysięcy euro

ogloszenieFEIT 271_2_1_15.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-12 13:38:02.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Informujemy, że wykreśla się punkt 2.2  z ogłoszenia o zamówieniu oraz zmieniony został  § 1 i § 7 wzoru umowy.


W załączeniu  zmienione dokumenty.

 ogl_zmFEIT 271_2_1_15.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:16:58.
Pytania do ogłoszenia
 pytanie_zo_2_1_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 13:34:00.
Zawiadominie o wyborze oferty
 Zaw2_1_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-19 12:58:34.

Zobacz:
 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015
 .  
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015
 .  
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015
 .  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015
 .  
Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15
 .  
Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15
 .  
Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15
 .  Dostawa sprzętu komputerowego  . 
Data wprowadzenia: 2015-01-19 12:58:34
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska