Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015

ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej
30tys. euro

ogloszenieFEIT_271_2_2_15.doc

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-13 13:56:16 | Data modyfikacji: 2015-01-13 14:12:27.
pytanie
 pytanie_2_2_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 09:44:48 | Data modyfikacji: 2015-01-13 14:12:27.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_2_2_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-01-23 09:50:50 | Data modyfikacji: 2015-01-13 14:12:27.

Zobacz:
 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015
 .  
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015
 .  
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015
 .  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015
 .  
Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15
 .  
Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15
 .  
Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15
 .  Dostawa sprzętu komputerowego  . 
Data wprowadzenia: 2015-01-23 09:50:50
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska