2006

XXXIX/259/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3, Nr 4 i Nr 9 do
Uchwały Nr XXXVIII/258/2005 Rady Gminy
 Uchwała nr XXXIX 259 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:49:37.
XXXIX/260/2006 - zmiany Uchwały Nr
XXXVII/243/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14
grudnia 2005 roku w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
 Uchwała NR XXXIX260 06

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:51:21.
XXXIX/261/2006 - nadania imienia Henryka
Sienkiewicza Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w
Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXXIX 261 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:52:36.
XXXIX/262/2006 - zawarcia porozumienia
międzygminnego.
 Uchwała Nr XXXIX 262 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:53:40.
XXXIX/263/2006 - zakupu działki w miejscowości
Nieczatów.
 Uchwała Nr XXXIX 263 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:54:37.
XXXX/264/2006 - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXXX 264 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:56:13.
XXXX/265/2006 -wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w zał.Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/258/05
Rady Gminy.
 Uchwała XXXX 265 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:57:56.
XXXXI/266/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3, 4 i 9 do uchwały
Nr XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 Uchwała XXXXI 266 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 08:59:25.
XXXXI/267/2006 - nieodpłatnego przejęcia
działek położonych w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXXXI 267 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:00:43.
XXXXI/268/2006 - nieodpłatnego przejęcia
działek położonych w miejscowości Zakrzew
obręb geodezyjny Zakrzew Las.
 Uchwała Nr XXXXI 268 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:02:10.
XXXXI/269/2006 - ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych.
 Uchwała Nr XXXXI 269 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:03:18.
załącznik do uchwały Nr XXXXI/270/2006 -
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Rozwoju
Miejscowości Gulinek.
 Zał.Nr 1 do uchwały Nr XXXXI 270 2006.rtf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:05:40.
XXXXI/271/2006 - ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy.
 Uchwała Nr XXXXI 271 2006 sy

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:10:48.
XXXXI/272/2006 udzielenia absolutorum Wójtowi
Gminy za 2005 rok.
 Uchwała Nr XXXXI 272 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:12:04.
XLII/273/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku nr 3,4,9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 Uchwała XLII 273 2006 ....doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:19:45.
XLII/274/2006 - ustalenia opłat za wodę.
 Uchwała Nr XLII 274 2006 vx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:21:49.
załącznik do Uchwały Nr XLII/274/2006.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII 274 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:25:04.
XLII/275/2006 - sprzedaży nieruchomości gminnej
zabudowanej Nr ew. 321/9 w miejscowości
Milejowice o powierzchni 11.489 m/2
 Uchwała Nr XLII 275 2006zz

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:45:08.
XLII/276/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXXVIII/250/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
14.12.2005r.
 Uchwała Nr XLII 276 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:46:39.
załącznik do uchwały Nr XLII/276/2006
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII 276 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:15:56.
XLIII/277/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w zał.Nr 3,4,9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/05 Rady Gminy.
 Uchwała XLIII 277 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 09:48:39.
XLIII/278/2006 - ustanowienia zabezpieczenia
przyznawanych środków ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy PSP w Woli Taczowskiej.
 Uchwała XLIII 278 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:02:51.
XLIV/279/2006 zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w warszawie na zadanie
inwestycyjne "modernizacja sieci wodociągowej i
stacji uzdatniania wody w Zakrzewie oraz
ustanowienia zabezpieczenia".
 UCHWAŁA Nr XLIV 279 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:08:16.
XLIV/280/2006 - zaciągnięcia kredytu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tego kredytu na budowę drogi
gminnej w miejscowości Milejowice.
 UCHWAŁA Nr XLIV 280 2006zs.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:12:34.
XLIV/281/2006 zaciągnięcia kredytu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w
Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia tego
kredytu na budwę drogi gminnej w miejscowości
Zatopolice.
 UCHWAŁA Nr XLIV 281 2006 bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:14:41.
XLIV/282/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku nr 3,4,9 do uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 Uchwała XLIV 282 2006 ll.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:18:11.
XLIV/283/2006 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Zakrzew Kolonia.
 Uchwała Nr XLIV 283 2006xx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:19:32.
XLIV/284/2006 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXVIII/206/2005 z dnia 11.02.2005r.
 Uchwała Nr XLIV 284 2006zz

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:20:50.
XLIV/285/2006 - ustalenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Zakrzew za I półroczne roku budżetowego oraz
informacji z wykonania planów finansowych
jednostek: samorządowej instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
 uchwała Nr XLIV 285 2006xz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 10:23:22.
XLV/286/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w załączniku Nr 3,4,7 i 9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 Uchwała XLV 286 2006 ,,,.shs

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:56:39.
XLV/287/2006 - przekazania działek w
miejscowości Zakrzew - Las.
 Uchwała Nr XLV 287 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:57:45.
XLVI/288/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w załączniku Nr 3,4,9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy w Zakrzewie.
 UCHWAŁA XLVI 288 2006 ve.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:54:42.
XLVI/289/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLIV/280/06 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
16.08.2006.
 UCHWAŁA XLVI 289 2006 vv.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:04:44.
XLVI/290/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLIV/281/2006 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
16.08.2006r.
 UCHWAŁA XLVI 290 2006 zz.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:41:27.
XLVI/291/2006 - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVI 291 2006ee

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:42:43.
XLVI/292/2006 - zakupu działki w miejscowości
obręb geodezyjny Taczów.
 Uchwała Nr XLVI 292 2006gi

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:46:36.
XLVII/293/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian
oraz zmian w zał. Nr 3,4,9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr XVII 293 06 kk.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:48:33.
XLVII/294/2006 - procedury uchwalenia budżetu
gminy oraz rodzajów i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
 UCHWAŁA NR XLVII 294 2006 ii.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:50:19.
XLVII/295/2006 - wprowadzenia zmian do Statutu
Gminy w Zakrzewie przyjętego uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14.10.2003r.
 Uchwała Nr XLVII 295 2006 uu

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:51:49.
XLVII/296/2006 - nieodpłatnego przejęcia
działki położonej w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XLVII 296 2006 ;;.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:52:57.
XLVII/297/2006 - ustanowienia zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ze
środków EFRR w ramach ZPORP na realizacje
projektu Nr Z/2.14/III/3.5.1/132/04 modern.
budynku i zagosp. działki PSP w Dąbrówce
Podłężnej.
 UCHWAŁA NR XLVII 297 06 yy.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 12:58:27.
I/1/2006 - wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w
Zakrzewie.
 Uchwała Nr I 1 2006 n.k.RG

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:03:11.
I/2/2006 - wyboru viceprzewodniczących Rady Gminy
w Zakrzewie.
 Uczwała Nr I 2 2006 n.k.RG

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:04:24.
I/3/2006 - powołania i ustalenia składu Komisji
Finansowo - Budżetowej.
 Uchwała Nr I 3 2006 n.k.RG.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:05:20.
I/4/2006 - powołania i ustalenia składu Komisji
Rewizyjnej.
 Uchwała Nr I 4 2006 n.k.RG.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:08:13.
I/5/2006 - powołania i ustalenia składu Komisji
Rolnej.
 Uchwała Nr I 5 2006 n.k.RG.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:11:37.
I/6/2006 - powołania i ustalenia składu Komisji
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku
Publicznego.
 Uchwała Nr I 6 2006 n.k.RG.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:12:37.
II/7/2006 - obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
 UCHWAŁA NR II72006 .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:13:51.
II/8/2006 - stawek podatku od nieruchomości.
 UCHWAŁA NR II82006...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:19:54.
II/9/2006 - trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych na
których zaprzestano produkcji rolnej.
 UCHWAŁA NR II92006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:21:18.
II/10/2006 - ustalenia wysokości stawki podatku
od posiadania psów, zasad ustalania i poboru,
terminów płatności tego podatku oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatku.
 UCHWAŁA NR II102006 .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:23:05.
II/11/2006 - zwolnień w podatku leśnym.
 UCHWAŁA NR II112006..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:23:52.
II/12/2006 - ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr II 12 2006 nu

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:51:31.
II/13/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLIV/279/2006 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
16.08.2006r.
 Uchwała nr II 13 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:30:14.
II/14/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w załączniku Nr 3 i 9 do uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 UCHWAŁA Nr II 14 2006 ==.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:33:12.
II/15/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
III/VII/71/99 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
06.10.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr II 15 2006 n.k RG.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:35:07.
II/16/2006 - powołania i ustalenia składu
Komisji Inwentaryzacyjnej.
 Uchwała Nr II 16 2006 n.k.RG

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:36:05.
III/17/2006 - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 17 2006 -

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:37:27.
III/18/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLIV/281/2006 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
16.08.2006r.
 UCHWAŁA Nr III 18 06.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:38:39.
III/19/2006 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XLVI/290/2006 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
29.09.2006r.
 UCHWAŁA nr III 19 06.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:39:52.
III/20/2006 - wprowadzenia do budżetu zmian w
załączniku Nr 3,4,9 do Uchwały Nr
XXXVIII/258/2005 Rady Gminy.
 uchwała III 20 2006 ;.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:41:25.
III/21/2006 - ustalenia diet dla radnych Rady
Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 21 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:42:16.
III/22/2006 - ustalenia diet dla sołtysów z
terenu Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr III 22 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:43:10.
III/23/2006 - ustalenia diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 23 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:44:12.
III/24/2006 - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr III 24 2006

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:45:00.
III/25/2006 - przyjęcia gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i
innym Uzależnieniom w Gminie Zakrzew na 2007 rok.
 Uchwała Nr III 25 2006 1

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:47:11.
III/26/2006 - uchwalenia programu określającego
zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotqami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2007 rok.
 Uchwała Nr III 26 2006 3

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:48:51.
III/27/2006 - uchwalenia budżetu gminy Zakrzew na
rok 2007.
 uchwała nr III 27 2006.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:49:46.
Data wprowadzenia: 2015-02-09 13:49:46
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka