2007

IV/29/2007 - upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Zakrzew do wykonywania czynności z zakresu
prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr IV 29 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:45:05.
IV/30/2007 - ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak również i w miejscu
sprzedaży.
 Uchwała Nr IV 30 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:48:03.
IV/31/2007 - ustalenia Wójtowi Gminy
miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na
jazdy lokalne.
 Uchwała Nr IV 31 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:49:40.
IV/32/2007 - zmiany Uchwały Nr II/10/2006 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 04.12.2006r w sprawie
ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania
psów, zasad ustalania i poboru, terminów
płatności tego podatku oraz wysokości
wynagradzania za inkaso podatku.
 uchwała Nr IV322007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:52:07.
IV/33/2007 - zmiany Uchwały Nr II/9/2006 Rady
Gminy w zakrzewie z dnia 04.12.2006 w sprawie
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od
podatku rolnego użytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej.
 uchwała Nr IV332007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:54:19.
V/34/2007 - zaciągnięcia kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na
zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Ośrodka
Zdrowia w Zakrzewie.
 Uchwała nr V 34 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:58:53.
V/35/2007 - odmowy zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr V 35 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:00:02.
V/36/2007 - ustalenia zasad zwrotu kosztów
podróży radnych gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr V 36 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:01:03.
VI/37/2007 - ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr VI 37 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:16:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VI/38/2007 - uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr VI 38 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:18:15 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/39/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w załączniku Nr 3, 3a,5,5a,6,6a i 7 do
uchwały Nr III/27/2006 Rady Gminy w Zakrzewie.
 UCHWAŁA Nr VII 39 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:21:30 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/40/2007 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr VII 40 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:23:38 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/41/2007 - powołania delegatów do Związku
Gmin "Radomka".
 Uchwała Nr VII 41 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:25:08 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/42/2007 - określenia wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 Uchwała NrVII422007 z dnia 20 marca 2007 r..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:28:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/2007
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII 42 2007dd

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:33:30 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2007
 załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII 42 2007 nn

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:34:20 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/43/2007 - regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr VII 43 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:47:51 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr VII/43/2007
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII 43 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:49:00 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/44/2007 - wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr XII/102/2003 z
dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr VII 44 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:50:35 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr VII/44/2007
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII 44 2007 ouy

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:55:06 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/45/2007 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
V/34/2007 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 25
stycznia 2007 roku
 uchwała VII 45 2007bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:00:10 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VII/46/2007 - udzielenia pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 uchwała Nr VII 46 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:01:21 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VIII/47/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian oraz
zmian w załączniku Nr 1,2,3,3a,6,6a i 7 do
uchwały Nr III/27/06 Rady Gminy w Zakrzewie.
 UCHWAŁA Nr VIII 47 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:06:49 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VIII/48/2007 - ustanowienia zabezpieczenia
przyznawania środków ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy PSP w Mleczkowie.
 UCHWAŁA Nr VIII 48 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:09:07 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VIII/49/2007 - ustanowienia zabezpieczenia
przyznawanych środków ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy PSP w Wacynie.
 UCHWAŁA Nr VIII 49 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:11:05 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
VIII/50/2007 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr VIII 50 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:12:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
IX/51/2007 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2006 rok.
 Uchwała Nr IX 51 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:13:47 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/52/2007 - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr X 52 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:15:51 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr X/52/2007
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 52 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:16:36 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/53/2007 - zakupu działki w miejscowości
Zakrzew-Kolonia.
 Uchwała Nr X 53 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:17:42 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/54/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA nr X 54 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:19:34 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/55/2007 - zaciągnięcia kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na
zadanie inwestycyjne pt. Budowa oświetlenia
energooszczędnego na terenie Gminy Zakrzew.
 UCHWAŁA Nr 55 2007 fg.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:29:36 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/56/2007 - zaciągnięcia kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na
zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi Gulin.
 UCHWAŁA Nr X 56 2007 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:30:52 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/57/2007 - zaciągnięcia kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na
zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi Bielicha.
 UCHWAŁA Nr X 57 2007 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:32:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/58/2007 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr X 58 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:34:32 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr X/58/2007
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 58 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:35:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/59/2007 - uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr X 59 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:37:23 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr X/59/2007
 załącznik do uchwały Nr X 59 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:38:24 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
X/60/2007 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXIX/210/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia
14.04.2005r
 Uchwała Nr X 60 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:39:46 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XI/61/2007 - zaciągnięcia pożyczki oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej pożyczki na
zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji
Cerekiew.
 UCHWAŁA Nr XI 61 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:00:03 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XI/62/2007 - udzielenia pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w Radomiu
 U C H W A Ł A Nr XI 62 2007 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:02:59 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XI/63/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XI 63 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:03:53 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XI/64/2007 - ustalenia wysokości opłaty stałej
w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XI 64 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:04:57 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XI/65/2007 - nieodplatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Janiszew.
 Uchwała Nr XI 65 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:06:19 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XII/66/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XII 66 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:09:30 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/67/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XIII 67 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:13:47 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/68/2007 - wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
X/56/2007 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 czerwca
2007 roku
 UCHWAŁA Nr XIII 68 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:14:55 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/69/2007 - wprowadzenia zmian do uchwały Nr
X/57/2007 rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 czerwca
2007r.
 UCHWAŁA Nr XIII 69 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:16:02 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/70/2007 - zaciągnięcia pożyczki oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej pożyczki na
zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dla OSP
Zakrzew.
 UCHWAŁA Nr XIII 70 2007 xx.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:19:01 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/71/2007 - powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
 Uchwała Nr XIII 71 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:20:00 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/72/2007 - sprzedaży nieruchomości gminnej
niezabudowanej w miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XIII 72 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:20:58 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIII/73/2007 - sprzedaży nieruchomości gminnej
niezabudowanej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XIII 73 2007 xx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:23:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIV/74/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała XIV 74 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:27:24 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIV/75/2007 - okreslenia rodzajów świadczeń
przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobów jej
przyznawania.
 Uchwała Nr XIV 75 07.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:29:11 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XIV/76/2007 - wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Radomiu na kadencję 2008-2011.
 Uchwała Nr XIV 76 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:30:46 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/77/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XV 77 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:38:21 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/78/2007 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XV 78 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:40:09 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/79/2007 - udzielenia pomocy w formie zwolnienia
z podatku od nieruchomości (pomoc de minimis).
 Uchwała Nr XV 79 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:41:45 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/79/2007
 Zał.Nr.1 do Uchwały Nr XV 79 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:42:32 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/79/2007
 Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XV 79 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:43:15 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/80/2007 - zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XV 80 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:44:12 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik do uchwały Nr XV/80/2007
 Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XV 80 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:45:08 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/81/2007 - obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
 Uchwała Nr XV 81 07 - podatek rolny.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:46:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/82/2007 - stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XV 82 07 nieruchomość.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:47:25 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/83/2007 - ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr XV 83 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:48:23 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/84/2007 - powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XV 84 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:49:42 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XV/85/2007 - przeprowadzenia referendum gminnego w
sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy obowiązków w
zakresie utrzymania porządku i czystości przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XV 85 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:53:37 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2007
 zał.Nr 1 do uchwały Nr XV 85 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:55:38 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/85/2007
 zał. Nr 2 do Uchwały Nr XV 85 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:56:27 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVI/86/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XVI 86 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:03:53 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVI/87/2007 - zakupu działki położonej w
miejscowości Golędzin.
 Uchwała Nr XVI 87 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:05:13 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVI/88/2007 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XVI 88 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:06:34 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVI/89/2007 - powołania gminnej komisji ds.
referendum.
 Uchwała Nr XVI 89 2007

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:07:31 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVII/90/2007 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XVII 90 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:14:44 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVII/91/2007 - uchwalenia programu określającego
zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2008 rok.
 Uchwała Nr XVII 91 2007.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:16:27 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVII/92/2007 - uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2007-2013.
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:18:41 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVII/93/2007 - uchwalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania stałych odpadów
komunalnych
 uchwała XVII 93 07 stawki opłat.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:22:09 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
XVII/94/2007 - uchwalenia budżetu gminy na 2008
rok.
 Uchwała Nr XVII 94 2007,.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:22:59 | Data modyfikacji: 2016-04-21 12:04:33.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 13:22:59
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka