2015

Uchwała Nr V/17/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015-2021
 Uchwała Nr V 17 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:45:47.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 17 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:46:49.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2015
 załącznik Nr 2 do uchwały Nr V 17 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:47:48.
objaśnienia do Uchwały Nr V/17/2015
 objasnienia do uchwały Nr V 17 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:50:38.
Uchwała Nr V/18/2015 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała Nr V 18 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:51:42.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/18/2015
 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 18 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:52:22.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/2015
 załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V 18 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:53:02.
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2015
 załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V 18 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:53:41.
objaśnienia do Uchwały Nr V/18/2015
 objasnienia do Uchwały Nr V 18 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:54:27.
Uchwała Nr V/19/2015 - planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2015.
 Uchwała Nr V 19 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:57:30.
Uchwała Nr V/20/2015 - powołania delegatów do
Związku Gmin "Radomka".
 Uchwała Nr V 20 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2015-02-25 13:58:56.
Uchwała Nr V/21/2015 - określenia wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru
informacji o nieruchomości i obiektach
budowlanych.
 Uchwała Nr V 21 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:00:46.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/2015
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V 21 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:02:21.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2015
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V 21 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:03:00.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/21/2015
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V 21 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:03:47.
załąćznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2015
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V 21 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:04:32.
Uchwała Nr V/22/2015 - wydzierżawienia części
dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Podłężnej.
 Uchwała Nr V 22 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:06:53.
Uchwała Nr V/23/2015 - udzielenia pomocy
finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.
 Uchwała V 23 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-02-25 14:08:17.
Uchwała Nr VI/24/2015 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2015-2021
 Uchwała WPF-09.03.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:06:24 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:43:32.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2015
 Wieloletnia Prognoza Finansowa-09.03.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:08:55 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:43:32.
załącznik Nr 2 do Uchwały VI/24/2015
 Wykaz przedsięwzięć do WPF-09.03.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:10:19 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:43:32.
objaśnienia do Uchwały Nr VI/24/2015
 Objaśnienia do WPF-09.03.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:11:32 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:43:32.
Uchwała Nr VI/25/2015 - wprowadzenia zmian do
budżetu
 Uchwał projekt-09.03.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:14:26 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:47:40.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2015
 Załącznik nr 1-09.03.2015r..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:16:24 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:47:40.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2015
 Załącznik nr 2-09.03.2015r..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:17:24 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:47:40.
załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr VI/25/2015
 Załacznik inwestcyjny-09.03.2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:19:04 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:47:40.
objaśnienia do Uchwały Nr VI/25/2015
 Objaśnienia do uchwały-09.03.2015..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:19:55 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:47:40.
Uchwała Nr VI/26/2015 - wprowadzenia do trybu
prac nad projektem Uchwały Budżetowej przyjetej
Uchwałą nr III/09/2014 z dn.16.12.2014r.
 VI 26 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:20:56 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:55:20.
Uchwała Nr VI/27/2015 - powołanie i ustalenie
składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 VI 27 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:22:05 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:50:58.
Uchwała Nr VI/28/2015- przejęcie nieodpłatnie
działki w odrębie: Wacyn
 VI 28 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:23:08 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:52:49.
Uchwała Nr VI/29/2015 - przejęcie nieodpłatnie
działki w odrębie: Bielicha
 VI 29 2015.Kopia.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:24:25 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:54:50.
Uchwała Nr VI/30/2015 - zakup działki w
odrębie: Bielicha
 VI 30 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:29:12 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:56:48.
Uchwała Nr VI/31/2015- w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego na
2016 rok
 VI 31 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:36:50 | Data modyfikacji: 2015-05-04 14:59:39.
Uchwała Nr VI/32/2015 - program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
 VI 32 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:37:56 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:01:10.
Uchwała Nr VI/33/2015 - określenie zasad
udzielania pomocy z budżetu Gminy Zakrzew na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska realizowanych na terenie
Gminy Zakrzew
 VI 33 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:00:10 | Data modyfikacji: 2015-05-04 15:01:10.
Uchwała Nr VII/34/2015 - Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2015-2021
 Uchwała WPF - 10.04.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:02:03 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:02:53.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2015
 Wieloletnia Prognoza Finansowa - 10.04.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:09:58 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:02.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/2015
 Wykaz przedsięwzięć do WPF - 10.04.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:11:19 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Objaśnienia do Uchwały Nr VII/34/2015
 Objaśnienia do WPF - 10.04.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:12:41 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Uchwała Nr VII/35/2015 - wprowadzenia zmian do
budżetu.
 Uchwała -10.04.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:17:06 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2015
 Załacznik nr 1 inwestcyjny -10.04.2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:22:34 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2015
 Załącznik nr 2 - 10.04.2015r..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:25:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Objaśnienia do Uchwały Nr VII/35/2015
 Objaśnienia do uchwały-10.04.2015r..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:27:59 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:45:44.
Uchwała Nr VII/36/2015 - zakup działek w
miejscowości Cerekiew
 VII 36 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:30:51 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr VII/37/2015 - przekazanie
nieodpłatnie działki w miejscowości Milejowice
 VII 37 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:33:38 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr VII/38/2015 - zatwierdzenie taryf za
zbiorowe odprowadzenie ścieków
 VII 38 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:35:00 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr VII/39/2015 - zatwierdzenie tafych
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 VII 39 2015.Kopia.Kopia2.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:38:52 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr VII/40/2015 - udzielenie pomocy
rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa
Mazowieckiego
 VII 40 2015.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-05-07 12:41:26 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr VIII/41/2015 - wprowadzenia zmian do
budżetu
 Uchwała Nr VIII.41.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:02:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2015
 Załącznik 1 Nr VIII.41.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:15:21 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2015
 Załącznik nr 2 Nr VIII.41.2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:17:45 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr
VIII/41/2015
 Załacznik inwestcyjny Nr VIII.41.2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:22:34 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/41/2015
 Objaśnienia do uchwały Nr VIII.41.2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Danuta Seweryn | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:27:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/42/2015 - wprowadzenia na terenie
Gminy Zakrzew programu Duża Rodzina "Zakrzew
Plus".
 Uchwała Nr IX 42 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2015-07-08 08:40:15 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/43/2015 - przejęcia nieodpłatnie
działek w obrębie - Milejowice.
 Uchwała Nr IX 43 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2015-07-08 08:45:18 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/44/2015 - przejęcia nieodpłatnie
działki w obrębie - Cerekiew Kolonia.
 Uchwała Nr IX 44 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Magdalena Radomska | Data wprowadzenia: 2015-07-08 08:47:10 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/45/2015 - zmiany Uchwały Nr
III/10/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16
grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2015.
 Uchwała Nr IX 45 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Musiałek Małgorzata | Data wprowadzenia: 2015-07-08 08:52:28 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/45/2015
 załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX 45 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 08:53:53 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/46/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 - 2021.
 Uchwała Nr IX 46 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:02:25 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/46/2015
 zał. Nr 1 do uchwały Nr IX 46 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:07:32 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/2015
 zał.Nr 2 do Uchwały Nr IX 46 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:09:07 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/46/2015
 zał.Nr 3 do uchwały Nr IX 46 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:10:54 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/47/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 Uchwała IX 47 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:12:13 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/47/2015
 Załącznik nr 1 xs.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:14:48 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/47/2015
 Załącznik nr 2cc.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:18:21 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/47/2015
 Załącznik nr 3 gy.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:19:14 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/47/2015
 Załącznik nr 4 mm.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:20:46 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik do Uchwały Nr IX/47/2015 -
objaśnienia
 Objasnienia do Uchwały Nr IX 47 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:21:49 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/48/2015 - zaciągnięcia
długoterminowego kredytu.
 Uchwała IX 48 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:23:43 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/49/2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXX/160/2008 z dnia 23 grudnia 2008
roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
"Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu.
 Uchwała Nr IX 49 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:26:23 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/50/2015 - rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy w
zakrzewie z wykonania budżetu za 2014 rok i
sprawozdania finansowego.
 Uchwała Nr IX 50 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:30:14 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr IX/51/2015 - udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014
rok.
 Uchwała Nr IX 51 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:31:52 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/52/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015 - 2021.
 Uchwała Nr X 52 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:21:58 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/52/2015
 Załącznik nr 1 zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:40:49 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objasnienia do Uchwały Nr X/52/2015
 objaśnienia do Uchwały Nr X 52 2015 bh.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:41:48 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/53/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok
 Uchwała Nr X 53 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:43:18 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/53/2015
 Załącznik nr 1 mm.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danura | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:47:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2015
 Załączniknr 2zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Sewryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:48:27 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2015
 Załącznik nr 3,,.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:49:27 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/53/2015
 Załącznik nr 4gg.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:50:26 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do uchwały Nr X/53/2015
 objaśnienia do Uchwały Nr X 53 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:51:20 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/54/2015 - zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała X 54 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:53:34 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/55/2015 - zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała X 55 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:55:54 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/56/2015 - wprowadzenia zmian do
uchwały Rady Gminy Nr IX/48/2015 z dnia 24
czerwca 2015 roku.
 Uchwała X 56 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:57:42 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr X/57/2015 - zwalczania rośliny z
gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr X 57 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-05 09:59:06 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XI/58/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015 - 2021.
 Uchwała Nr XI 58 2015ss.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:03:55 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2015
 Załączniknr 1 ww.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:06:40 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XI/58/2015
 objasnienia do Uchwały Nr XI 58 2015...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:07:42 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XI/59/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zajkrzew na 2015 rok.
 Uchwała Nr XI 59 2015 rr.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:11:29 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/59/2015
 Załącznik nr 1 ww.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:13:04 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/59/2015
 Załącznik nr 2 kk.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:14:41 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/59/2015
 Załącznik nr 3 hh.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:16:18 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do uchwały Nr XI/59/2015
 objasnienia do Uchwały Nr XI 59 2015 gg.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:18:41 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XI/60/2015 - zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała XI 60 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:22:10 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XI/61/2015 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XI 61 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-08-05 10:24:15 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/62/2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Rady Gminy Nr XI/60/2015 z dnia 23 lipca
2015 roku.
 Uchwała XII 62 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:22:36 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/63/2015 - zaciągnięcia pozyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała XII 63 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:26:22 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/64/2015
 Uchwała Nr XII 64 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:28:14 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/64/2015
 załączn. Nr 1 do uchwały XII 64 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:29:32 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/64/2015
 załączn. Nr 2 do Uchwały XII 64 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:30:31 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objasnienia do uchwały Nr XII/64/2015
 objasnienia do Uchwały XII 64 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:31:23 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/65/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 Uchwała Nr XII 65 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:34:42 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/65/2015
 załączn.Nr 1 do uchwały Nr XII 65 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:35:41 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/65/2015
 załączn.Nr 2 do Uchwały Nr XII 65 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:36:36 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/65/2015
 załączn.Nr 3 do Uchwały Nr XII 65 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:37:30 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/2015
 załączn.Nr 4 do Uchwały Nr 65 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:38:26 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do uchwały Nr XII/65/2015
 objaśnienia do Uchwały Nr XII 65 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:39:27 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/66/2015 - przystapienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej.
 Uchwała Nr XII 66 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Siek Krzysztof | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:41:04 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XII/67/2015 - powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników na
kadencję 2016-2019.
 Uchwała Nr XII 67 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2015-09-17 11:42:36 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/68/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015 - 2021
 Uchwała Nr XIII 68 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:34:04 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/68/2015
 zał.Nr 1 do uchwały XIII 68 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:35:23 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/68/2015
 zał.Nr 2 do Uchwały XIII 68 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:36:46 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XIII/68/2015
 Objaśnienia do WPF XIII 68 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:37:47 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/69/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 uchwała Nr XIII 69 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:39:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/69/2015
 zał.Nr 1 do uchwały XIII 69 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:40:39 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/2015
 zał.Nr 2 do uchwały Nr XIII 69 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:41:47 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/69/2015
 zał.Nr 3 do Uchwały Nr XIII 69 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:42:44 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XIII/69/2015
 objaśnienia do Uchwały Nr XIII 69 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:43:43 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/70/2015 - przejęcia nieodplatnie
działki w obrębie: Bielicha.
 Uchwała Nr XIII 70 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:45:43 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/71/2015 - przejęcia
nieodpłatnie działki w obrębie: Wacyn.
 Uchwała Nr XIII 71 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:47:23 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/72/2015 - zwolnień w podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 Uchwała Nr XIII 72 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:52:22 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/73/2015 - wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Radomiu na kadencję 2016 -
2019.
 Uchwała Nr XIII 73 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:53:52 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/74/2015 - powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XIII 74 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:55:23 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIII/75/2015 - wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zakrzew a
Miastem Radom w zakresie realizacji zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy
Zakrzew do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Radomiu ul. Sobótki 5.
 Uchwała Nr XIII 75 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Czerwonka Krystyna | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:58:03 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XIV/76/2015 - wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego na realizację "programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 - 2019".
 Uchwała Nr XIV 76 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:00:45 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/77/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015 - 2021.
 Uchwała Nr XV 77 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:52:08 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XV/77/2015
 objasnienia do Uchwały Nr XV 77 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:53:41 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/77/2015
 załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV 77 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:54:46 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/78/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 Uchwała Nr XV 78 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:56:30 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XV/78/2015
 objaśnienia do Uchwały Nr XV 78 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:57:50 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/78/2015
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV 78 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 12:58:56 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/78/2015
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV 78 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:00:13 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/78/2015
 załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV 78 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:01:40 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/78/2015
 załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV 78 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:02:38 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/79/2015 - zaciągnięcia pozyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Uchwała Nr XV 79 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:04:55 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV 80 2015 - określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 80 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:01:31 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/81/2015 - obniżenia żredniej ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym
 Uchwała Nr XV 81 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Michał Chudziak | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:04:25 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/82/2015 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała Nr XV 82 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Krystyna Kępka | Data wprowadzenia: 2015-12-02 12:06:16 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/83/2015 - przejęcia nieodpłatnie
działki w obrębie: Bielicha
 Uchwała Nr XV 83 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:07:37 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/84/2015 - przejęcia nieodpłatnie
działki w obrębie: Janiszew
 Uchwała Nr XV 84 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:09:12 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XV/85/2015 - przejęcia nieodpłatnie
działki w obrębie: Dąbrówka Nagórna Kolonia.:
 Uchwała Nr XV 85 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Radomska Magdalena | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:11:13 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/86/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 Uchwała Nr XVI 86 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:23:09 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/86/2015
 załącznik Nr 1 do uchwały XVI 86 2015q.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:27:48 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/86/2015
 załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI 86 2015w.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:28:47 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/2015
 załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI 86 2015e.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:29:56 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
objaśnienia do Uchwały Nr XVI/86/2015
 objasnienia do Uchwały Nr XVI 86 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:30:51 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/87/2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XVI 87 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2015-12-22 10:09:13 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/88/2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku
 Uchwała Nr XVI 88 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:41:00 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/89/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości.
 Uchwała Nr XVI 89 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:42:51 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/90/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
rolny.
 Uchwała Nr XVI 90 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:44:28 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/91/2015 - okreslenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
leśny
 Uchwała Nr XVI 91 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:46:21 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/92/2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Zakrzew.
 Uchwała Nr XVI 92 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Nosowska Marzenna | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:48:45 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVI/93/2015 - uchwalenia programu
określającego zasady współpracy gminy Zakrzew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok.
 Uchwała Nt XVI 93 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Bilska Elżbieta | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:50:50 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVII/94/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2015 - 2021
 Uchwała Nr XVII 94 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:31:34 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2015
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 94 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:32:45 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/94/2015
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII 94 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:33:44 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objasnienia do Uchwały Nr XVII/94/2015
 Objaśnienia do Uchwały Nr XVII 94 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:34:44 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVII/95/2015 - zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Zakrzew na 2015 rok.
 Uchwała Nr XVII 95 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:36:19 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVII/95/2015
 Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVII 95 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:37:15 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVII/95/2015
 Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVII 95 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:38:22 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/95/2015
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII 95 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:39:16 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/95/2015
 Objasnienia do Uchwały Nr XVII 95 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:40:47 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVII/96/2015 - przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Zakrzew na rok 2016.
 Uchwała Nr XVII 96 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Kinga | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:43:10 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik do Uchwały Nr XVII/96/2015
 załącznik do uchwały Nr XVII 96 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:44:10 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Preliminarz wydatków na rok 2016 do Uchwały Nr
XVII/96/2015
 Preliminarz do Uchwały Nr XVII 96 2015.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:45:20 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVII/97/2015 - Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2016 - 2022.
 Uchwała Nr XVII 97 2015.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:47:27 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/97/2015
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII 97 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:48:32 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/2015
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII 97 2015.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:49:29 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/97/2015
 Objasnienia do Uchwały Nr XVII 97 2015.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:50:32 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Uchwała Nr XVII/98/2015 - Uchwała Budżetowa na
rok 2016
 Uchwała Nr XVII 98 2015 budżet na 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Seweryn Danuta | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:53:56 | Data modyfikacji: 2015-05-07 12:43:37.
Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:53:56
Autor: Seweryn Danuta
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka