2004

XVI/121/2004 - nieodplatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Dąbrówka Nagórna.
 Uchwała Nr XVI 121 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:38:04.
XVI/122/2004 - nieodplatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Janiszew.
 Uchwała Nr XVI 122 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:39:23.
XVI/123/2004 - przystąpienia do sporządzenia
miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Zakrzew.
 Uchwala Nr XVI 123 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:42:07.
XVI/124/2004 - ustalenia dziennych stawek.
 Uchwała Nr XVI 124 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:43:08.
XVI/125/2004 - zatwierdzenia Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2004 rok.
 Uchwała Nr XVI 125 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:44:17.
XVI/126/2004 - sprzedażu nieruchomości gruntowej
zabudowanej Nr ew. 170/3 w Dąbrówce Podłężnej
o powierzchni 22.600m/2
 Uchwała nr XVI 126 04.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:52:08.
XVII/127/2004 - wyrażenia zgody na
wydzierżawienie gruntów w miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XVII 127 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:53:22.
XVII/128/2004 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała nr XVII 128 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:54:49.
XVII/129/2004 - uchwalenia budżetu gminy Zakrzew
na 2004 rok.
 BUDŻET GMINY ZAKRZEW UCHWAŁA NR XVII 129 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:56:43.
XVIII/130/2004 - wprowadzenia do budżetu lub
zmiany na zadania zlecone i powierzone, dotacji
celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 UCHWAŁA Nr XVIII 130 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:58:19.
XVIII/131/2004 - zatwierdzenia taryf stanowiących
zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XVIII 131 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:59:40.
XVIII/132/2004 - ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr XVIII 132 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:00:32.
XVIII/133/2004 - ustalenia sieci dróg gminnych.
 Uchwała Nr XVIII 133 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:01:18.
XVIII/134/2004 - zakupu działek w miejscowości
Taczów.
 Uchwała Nr XVIII 134 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:02:08.
XVIII/135/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XVIII 135 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:02:55.
XVIII/136/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
zał.Nr 3,4 do Uchwały Nr XVII/129/2004 z dnia
10.03.2004 do uchwały budżetowej.
 Uchwała Nr XVIII 136 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:04:23.
XVIII/137/2004 - udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2003 rok.
 Uchwała Nr XVIII 137 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:08:09.
XVIII/138/2004 - ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XViii 138 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:09:06.
XIX/139/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XIX 139 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:10:14.
XX/140/2004 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 uchwała Nr XX 140 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:11:36.
XX/141/2004 - zaciągnięcia kredytu pomostowego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tego kredytu na budowę drogi
gminnej Nr 3463002 Gulinek - Kozia Wola zadanie II
w miejscowości Kozia Wola.
 uchwała Nr XX 141 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:13:49.
XX/142/2004 - zaciągnięcia kredytu pomostowego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tego kredytu na budowę drogi
gminnej Bielicha.
 Uchwała Nr XX 142 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:15:29.
XX/143/2004 - zaciągnięcia kredytu pomostowego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tego kredytu na budowę drogi Nr
3663005 Jaszowice - Jaszowice Kolonia.
 uchwała Nr XX 143 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:17:25.
XX/144/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 uchwała Nr XX 144 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:18:12.
XX/145/2004 - finansowania wydatków budżetowych
pożyczką oraz zmian w załączniku Nr 3 i 4 do
uchwały Nr XVII/129/2004 z dnia 10.03.2004
 Uchwała Nr XX 145 2004 bb.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:21:17.
XX/146/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pt.
budowa kanalizacji Cerekiew-Milejowice oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej pożyczki.
 uchwała Nr XX 146 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:23:11.
XX/147/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pt.
budowa kanalizacji V Etap Bielicha - Wacyn oraz
ustanowienia zabezpieczenia tej pożyczki.
 uchwała Nr XX 147 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:25:17.
XX/148/2004 - nieodpłatnego przejęcia działek
połozonych w miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XX 148 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:26:16.
XXI/149/2004 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zelcone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 uchwała Nr XXI 149 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:27:46.
XXI/150/2004 - finansowania wydatków budżetowych
pożyczką oraz zmian w załączniku Nr 3 i 4 do
Uchwały Nr XVII/129/2004 z dnia 10.03.2004r.
 uchwała Nr XXI 150 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:29:16.
XXI/151/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 uchwała Nr XXI 151 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:30:13.
XXI/152/2004 - zaciągnięcia kredytu pomostowego
oraz ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu na
zadanie inwestycyjne "modernizacja terenów
rekreacyjno-sportowych w Taczowie.
 uchwała Nr XX I52 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:32:04.
XXI/153/2004 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Bielicha.
 Uchwała Nr XXI 153 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:33:01.
XXI/154/2004 - nieodpłatnego przejęcia działek
położonych w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXI 154 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:33:59.
XXII/155/2004 - przyjęcia i zatwierdzenia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XXII 155 2004 ee

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:09:42.
załącznik do uchwały Nr XXII/155/2004
 załącznik do Uchwały Nr XXII 155 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:42:34.
XXII/156/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Giospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpiecznia tej pożyczki na zadanie
inwestycyjne "termoizolacja PSP Cerekiew".
 Uchwała Nr XXII 156 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:11:36.
XXII/157/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki na zadanie
inwestycyjne "zakup samochodu dla OSP Taczów".
 Uchwała Nr XXII 157 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:13:26.
XXII/158/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki na zadanie
inwestycyjne "zakup samochodu dla OSP Dąbrówka
Podłężna".
 Uchwała Nr XXII 158 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:15:15.
XXII/159/2004 - uchylenia uchwały Nr XX/146/2004
rady Gminy z dnia 28.05.2004 oraz uchylenia
uchwały Nr XX/147/2004 Rady Gminy z dnia
28.05.2004.
 Uchwała Nr XXII 159 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:16:51.
XXII/160/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "budowa kanalizacji Bielicha-Wacyn V
Etap" oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 Uchwała Nr XXII 160 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:18:46.
XXII/161/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "budowa kanalizacji Cerekiew -
Milejowice" oraz ustanowienia zabezpieczenia tej
pożyczki.
 Uchwała Nr XXII 161 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:21:20.
XXII/162/2004 - wprowadzenia do budżetu lub
zmiany na zadania zlecone i powierzone, dotacji
celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała Nr XXII 162 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:22:48.
XXII/163/2004 - wprowadzenia do budżętu zmian.
 Uchwała Nr XXII 163 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:23:50.
XXII/164/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3 i 4 do uchwały Nr XVII/129/2004
z dnia 10.03.2004
 Uchwała Nr XXII 164 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:25:14.
XXIII/165/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3, 4, 9 do Uchwały Nr
XVII/129/2004 z dnia 10.03.2004.
 UCHWAŁA Nr XXIII 165 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:26:42.
XXIII/166/2004 - wprowadzenia do budżetu lub
zmiany na zadania zlecone i powierzone, dotacji
celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 UCHWAŁA XXIII 166 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:28:26.
XXIII/167/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XXIII 167 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:30:04.
XXIII/168/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne "budowa gminnej oczyszczalni
ścieków przy budynku Urzędu Gminy".
 UCHWAŁA Nr XXIII 168 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:34:47.
XXIII/169/2004 - planu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 - 2010.
 Uchwała Nr XXIII 169 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:36:49.
załącznik do uchwały Nr XXIII/169/2004
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXIII 169 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:43:42.
XXIII/170/2004 - przekazania działek w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr XXIII 170 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:37:51.
XXIII/171/2004 - uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXIII 171 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:39:33.
XXIV/172/2004 - wprowadzenia do budżetu lub
zmiany na zadania zlecone i powierzone dotacji
celowej na dofinansowanie zadań własnych.
 UCHWAŁA Nr XXIV 172 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:59:39.
XXIV/173/2004 - zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie
inwestycyjne budowa wodociągu Sosnowica -
Dąbrówka Podłężna.
 UCHWAŁA Nr XXIV 173 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:01:52.
XXIV/174/2004 - zaciągnięcia kredytu na zadanie
inwestycyjne "budowa drogi gminnej Milejowice -
zadanie I".
 UCHWAŁA Nr XXIV 174 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:04:14.
XXIV/175/2004 - zaciągnięcia kredytu na zadanie
inwestycyjne "budowa drogi gminnej Nieczatów".
 UCHWAŁA Nr XXIV 175 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:12:13.
XXIV/176/2004 - zaciągnięcia kredytu na zadanie
inwestycyjne "budowa drogi gminnej Mleczków -
Podlesie Mleczkowskie".
 UCHWAŁA Nr XXIV 176 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:13:23.
XXIV/177/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XXIV 177 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:14:13.
XXIV/178/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3,4,9 do uchwały Nr XVII/129/2004
z dnia 10.03.2004.
 Uchwała Nr XXIV 178 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:16:06.
XXV/179/2004 - rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakrzewie.
 Uchwała Nr XXV 179 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:17:16.
XXV/180/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 Uchwała Nr XXV 180 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:18:02.
XXV/181/2004 - wprowadzenia do budżetu lub zmiany
na zadania zlecone i powierzone, dotacji celowej
na dofinansowanie zadań własnych.
 Uchwała nr XXV 181 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:19:19.
XXV/182/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3,4,9 do Uchwały Nr XVII/129/2004
z dnia 10.03.2004.
 Uchwała nr XXV 182 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:20:55.
XXV/183/2004 - zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminy Zakrzew na rok
2004.
 Uchwała Nr XXV 183 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:22:22.
XXV/184/2004 - likwidacji jednostki budżetowej
pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w
Zakrzewie".
 Uchwała Nr XXV 184 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:23:43.
XXV/185/2004 - utworzenia instytucji kultury pod
nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie i
nadania jej statutu.
 Uchwała Nr XXV 185 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:25:10.
załącznik do Uchwały Nr XXV/185/2004
 załącznik do Uchwały Nr XXV 185 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:46:18.
XXV/186/2004 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr XXV 186 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:26:20.
XXVI/187/2004 - obniżenia ceny skupu żyta dla
wyliczenia podatku rolnego.
 UCHWAŁA NR XXVI 187 04.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:27:34.
XXVI/188/2004 - stawek podatku od nieruchomości.
 UCHWAŁA NR XXVI 188 04.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:28:25.
XXVI/189/2004 - ustalenia wysokości stawki
podatku od posiadania psów, zasad ustalania i
poboru, terminów płatności tego podatku oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
 UCHWAŁA NR XXVI 189 04.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:30:00.
XXVI/190/2004 - zwiększenia rezerwy subwencji
ogólnej.
 Uchwała Nr XXVI 190 04.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:30:57.
XXVI/191/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XXVI 191 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:32:19.
XXVI/192/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3,4,9 do uchwały Nr XVII/129/2004
z dnia 10.03.2004
 Uchwała Nr XXVI 192 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:34:02.
XXVI/193/2004 - nieodpłatnego przejęcia działek
połozonych w miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr XXVI 193 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:35:08.
XXVI/194/2004 - nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Gustawów.
 Uchwała Nr XXVI 194 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:36:08.
XXVII/195/2004 - uchwalenia budżetu gminy Zakrzew
na 2005 rok.
 Uchwała Nr XXVII 195 2004

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:37:09.
XXVII/196/2004 - wprowadzenia do budżetu zmian.
 UCHWAŁA Nr XXVII 196 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:37:58.
XXVII/197/2004 - zmian w budżecie oraz zmian w
załączniku Nr 3,4 do uchwały Nr XVII/129/2004 z
dnia 10.03.2004.
 uchwała Nr XXVII 197 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:39:15.
XXVII/198/2004 - zmiany Uchwały XXVI/188/2004
Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 grudnia 2004 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr XXVII 198 2004.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:40:45.
Data wprowadzenia: 2015-02-17 10:40:45
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka