Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp5_15.doc

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:03:28.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

przedmiary_zp5_15.zip

Dokumentacja techniczna

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:04:01.
Pytania, modyfikacja SIWZ

Pytania

SIWZ

Wzór umowy

Druk oferty

Załączniki graficzne

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 14:17:24.
Pytania cześc 2

Uwaga!


Zmiana terminu składania ofert 


 

Pytania, modyfikacja siwz

Przedmiar dodatkowy nr 1

Przedmiar dodatkowy nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:16:29.
Pytania część 3

Pytania

wykaz stolarki

przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-16 15:00:18.
Modyfikacja SIWZ

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. 


 

modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-03-24 13:12:47 | Data modyfikacji: 2015-03-24 13:18:31.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_5_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:14:36.

Zobacz:
 
Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015
 .  
Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015
 .  
Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015
 .  
Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015
 .  
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015
.
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15
 .  
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15
 .  
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015
 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-16 12:14:36
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska