Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego - Uchwała Nr XXVIII/151/2012
 Uchwała Nr XXVIII 151 2012-1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:39:59.
Ustalenia stawek podatku od nieruchomośc i -
Uchwała Nr XXVIII/152/2012
 Uchwała Nr XXVIII 152 2012-2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:40:50.
Wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew - uchwała
Nr XXVIII/153/2012
 Uchwała Nr XXVIII 153 2013.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2012-11-15 12:43:57.
wyboru metody obliczania, metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXX 160 2012 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-01-23 09:31:46.
XXXVII/210/2013 - zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała XXXVII 210 2013.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:23:09.
XXXXI/224/2013 - określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku
 Uchwała Nr XXXXI 224 2013 1.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:12:35.
XXXXI/225/2013 - obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2014.
 Uchwała Nr XXXXI 225 2013 2.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:13:50.
XXXXI/226/2013 - ustalenia wysokości stawek od
środków transportowych na rok 2014
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XXXXI 226 2013 3.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2013-11-28 11:15:34.
Uchwała Nr LIII/296/2014 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr LIII 296 2014nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:38:52.
Uchwała Nr LIII/297/2014 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 297 2014bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:41:26.
Uchwała Nr LIII/298/2014 - ustalenia wysokości
stawek od środków transportowych na rok 2015
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr LIII 298 2014xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:45:15.
Uchwała Nr XV/80/2015 - okreslenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 80 2015zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:49:00.
Uchwała Nr XV/81/2015 - obniżenia żredniej ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 Uchwała Nr XV 81 2015zz.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:51:43.
Uchwała Nr XV/82/2015 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych na rok 2016
obowiązujących na terenie Gminy zakrzew oraz
zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XV 82 2015ff.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:53:55.
Uchwała Nr XVI/88 2015 - wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew
oraz zwolnień w tym podatku.
 Uchwała Nr XVI 88 2015bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:08:09.
Uchwała Nr XVI/89/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości.
 Uchwała Nr XVI 89 2015nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:10:51.
Uchwała Nr XVI/90/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
rolny.
 Uchwała XVI 90 2015 vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:14:17.
Uchwała Nr XVI/91/2015 - określenia wzorów
formularzy deklaracji i informacji na podatek
leśny.
 Uchwała Nr XVI 91 2015cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:17:29.
Uchwała Nr XXIV/142/2016 - określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXIV 142 2016cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:20:54.
Uchwała Nr XXIV/143/2016 - wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania op0łaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr XXIV 143 2016xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:24:25.
Uchwała Nr XIV/144/2016 - okreslenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwała Nr XXIV 144 2016ss.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:26:20.
Uchwała Nr XXV/152/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XXV 152 2016zz.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-07-13 12:28:17.
Uchwała Nr XXVI/157/2016 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XXVI 157 2016 nb .docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:51:57.
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 - obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XXVIII 165 2016 vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:32:15.
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 - określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 166 2016bb.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Chudziak Michał | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:48:19.
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XXVIII 167 2016xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Kępka Krystyna | Data wprowadzenia: 2016-12-05 12:50:19.
Uchwała Nr XXXV/206/2017 - wprowadzenia zmian do
uchwały XXIV/142/2016 rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XXXV 206 2017x.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2017-08-18 10:37:52.
Uchwała Nr XLI/231/2017 - zatwierdzenia taryf za
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 Uc hwała Nr XLI 231 2017xx.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-08-18 10:44:15.
Uchwała Nr XLIII/239/2017 - zatwierdzenia taryf
stanowiących zestawienie cen za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
 Uchwała Nr XLIII 239 2017ff.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-08-18 10:46:36.
Uchwała Nr XLIII/240/2017 - zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr XLIII 240 2017dd.docx

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Lewandowski Roman | Data wprowadzenia: 2017-08-18 10:48:09.
Uchwała Nr XLVII/272/2017 - ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVII 272 2017vd.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:30:08.
Uchwała Nr XLVII/273/2017 - okreslenia wzoru
deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr XLVII 273 2017xh.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:32:22.
Uchwała Nr XLVIII/278/2017 - obniżenia średniej
ceny skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na rok 2018 i
wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
 Uchwała Nr XLVIII 278 2017c.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:36:21.
Uchwała Nr XLVIII/280/2017 - okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku.
 Uchwała Nr XLVIII 280 2017m.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:38:18.
Uchwała Nr L/288/2017 - wyboru metody ustalenia i
sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 Uchwała Nr L 288 2017,,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:40:40.
Uchwała Nr L/289/2017 określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Uchwała Nr L 289 2017...pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:44:15 | Data modyfikacji: 2018-06-11 13:49:57.
Uchwała Nr LIV/319/2018 - wprowadzenia zmian do
uchwały Nr L/288/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr LIV 319 2018,,.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:48:27.
Uchwała Nr III/14/2018 - obnienia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2019 i wprowadzenia ulgi w
podatku rolnym.
 Uchwała Nr III 14 2018.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:22:11.
Uchwała Nr III/15/2018 - określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od
podatku.
 Uchwała Nr III 15 2018..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:24:23.
Uchwała Nr III/16/2018 - ustalenia stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na
rok 2019.
 Uchwała Nr III 16 2018..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:25:31.
Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia i sposobu obliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
 Uchwała Nr VII 55 2019x..pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Szczerbińska Małgorzata | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:28:30.
Uchwała Nr XXIII/201/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i
wprowadzania ulgi w podatku rolnym

Uchwała Nr XXIII 201 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:34:52 | Data modyfikacji: 2022-12-28 16:49:58.
Uchwała Nr XXIII/202/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2021
roku oraz zwolnień od podatku

Uchwała Nr XXIII 202 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:52:23 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:13:33.
Uchwała Nr XXIII/203/2020 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środkow transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2021

Uchwała Nr XXIII 203 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:53:02 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:11:28.
Uchwała Nr XXXIII/285/2021 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 i
wporwadzenia ulgi w podatku rolnym

Uchwała Nr XXXIII 285 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:54:01 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:09:49.
Uchwała Nr XXXIII/286/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2022
roku oraz zwolnień od podatku

Uchwała Nr XXXIII 286 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:54:28 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:08:17.
Uchwała Nr XXXIII/287/2021 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2022

Uchwała Nr XXXIII 287 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:54:43 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:06:46.
Uchwała Nr XLV/392/2022 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023 i
wprowadzenia zwolnienia w podatku rolnym

Uchwała Nr XLV 392 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:55:35 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:04:01.
Uchwała Nr XLV/393/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2023
roku oraz zwolnień od podatku

Uchwała Nr XLV 393 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:55:48 | Data modyfikacji: 2022-12-28 17:00:47.
Uchwała Nr XLV/394/2022 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz
zwolnień od podatku na rok 2023

Uchwała Nr XLV 394 2022.pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:56:03 | Data modyfikacji: 2022-12-28 16:58:49.
Data wprowadzenia: 2022-12-28 16:56:03
Data modyfikacji: 2022-12-28 16:58:49
Opublikowane przez: Andrzej Kosiec