``

 

NA TERENIE GMINY ZAKRZEW ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie - dyr. Barbara Ślusarczyk
Zakrzew-Kolonia 1, 26-652 Zakrzew
tel. 048 610 51 10
E-mail: przedszkole.zakrzew@interia.pl
http://przedszkolezakrzew.pl

 

Przedszkole Samorządowe w Bielisze - dyr. Justyna Golus
Bielicha ul. Ks. Bogdana Szczepanika 2, 26-600 Radom
E-mail: psbielicha@zakrzew.pl />

SZKOŁY PODSTAWOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie - dyr. Ewa Bartel
Zakrzew 58d, 26-652 Zakrzew
tel. 048 610 51 25
klasy: 1-8
E-mail:
psp.zakrzew-interszkola@wp.pl
http://psp-zakrzew.pl
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Zakrzew Filia w Mleczkowie

Mleczków, ul. Szkolna 22, 26-652 Zakrzew
klasy: 0-3
tel. 048 610 52 32
E-mail: psp.zakrzew-interszkola@wp.pl
http://psp-zakrzew.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej - dyr. Adela Domańska
Wola Taczowska 11B, 26-652 Zakrzew
klasy: 0-8
tel. 048 610 52 63

E-mail: taczewszk@wp.pl
https://wolataczowska.edupage.org/contact
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi - dyr. Elżbieta Kumięga
Cerekiew ul. Wesoła 2, 26-652 Zakrzew
klasy: 0-8
tel. 048 369 94 69
E-mail: pspcerekiew@gmail.com
http://www.pspcerekiew.multifox.pl/index.html

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej - dyr. Emilia Jaworska
Dąbrówka Podłężna 29B, 26-652 Zakrzew
klasy: 0-8
tel. 048 610 72 89
E-mail: psp_dabrowka@op.pl
http://pspdabrowkapodlezna.szkolnastrona.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze - dyr. Małgorzata Jakubiak
Bielicha ul. Przytycka 184, 26-600 Radom
klasy: 0-8
tel. 048 377 80 25
E-mail: spbielicha@spbielicha.pl
http://pspbielicha.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:46:01 | Data modyfikacji: 2020-09-11 09:06:21.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:46:01
Data modyfikacji: 2020-09-11 09:06:21
Opublikowane przez: Marta Podgórska