Statut Gminy - traci moc dnia 09.11.2018r

Statut Gminy teks,jedn.2009.doc

 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 08:49:26 | Data modyfikacji: 2018-11-06 10:01:44.
Uchwała Nr IV/18/2010 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
 Uchwała Nr IV 18 2010xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:06:22.
Uchwała Nr V/25/2011 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
 Uchwała V 25 2011vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:09:32.
Uchwała Nr XXVI/143/2012 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XXVI-143-2012xx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:12:45.
Uchwała Nr L/287/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr L 287 2014cc.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:15:44.
Uchwała Nr LIII/302/2014 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr LIII 302 2014nn.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-02-24 12:18:38.
Uchwała Nr XXI/124/2016 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XXI 124 2016.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2016-03-23 09:45:04.
Uchwała Nr XLIV/247/2017 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
 Uchwała Nr XLIV 247 2017vv.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2017-09-15 13:57:16.
Uchwała Nr LVIII/349/2018 - uchwalenia Statutu
Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LVIII 349 2018...pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2018-11-06 09:59:03.
Uchwała Nr XV/127/2019 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjetego Uchwałą Nr
LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17
października 2018 roku.
 Uchwała Nr XV 127 2019rx.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:45:49.
Uchwała Nr XVI/139/2020 - wprowadzenia zmian do
Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr
LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17
października 2018 roku.
 Uchwała Nr XVI 139 2020.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Autor: Głowacka Jolanta | Data wprowadzenia: 2020-02-04 14:48:45.
Uchwała NR XXIX/252/2021 w sprawie wprowadzenia
zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego
Uchwałą Nr LVIII/349/2018 Rady Gminy w Zakrzewie
z dnia 17 października 2018 roku
 Uchwała Nr XXIX 252 2021..pdf

Opublikowane przez: Andrzej Kosiec | Data wprowadzenia: 2023-02-08 11:53:28.
Data wprowadzenia: 2023-02-08 11:53:28
Opublikowane przez: Andrzej Kosiec