Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie

Prowadzenie usług w zakresie badań
psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych
opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych
przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zakrzewie
 oferta psychiatra 2015r (2).doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Marzenna Nosowska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:57:59.

Zobacz:
 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015
 .  
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015
 .  
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015
 .  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015
 .  
Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15
 .  
Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15
 .  
Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15
 .  Dostawa sprzętu komputerowego  . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:57:59
Autor: Marzenna Nosowska
ObowižEzuje od: 2015-06-12
Opublikowane przez: Marta Podgórska