Zarządzenie nr 2/2003 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 2-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:09:20 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:10:16.
Zarządzenie nr 3/2003 w sprawie przetargu na
budowę kanalizacji sanitarnej
 3-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:10:01.
Zarządzenie nr 4/2003 w sprawie przetargu na
budowę drogi Zakrzew-Taczów
 4-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:11:14.
Zarządzenie nr 5/2003 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 5-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:12:05.
Zarządzenie nr 6/2003 w sprawie ustalenia
wartości jednego punktu
 6-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:12:36.
Zarządzenie nr 8/2003 w sprawie przeniesienie
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 8-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:13:37.
Zarządzenia 9/2003 w sprawie nadania regulaminu
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w
Zakrzewie
 9-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:15:05.
Zarządzenie nr 9a/2003 w sprawie terminu
zakończenia sezonu grzewczego 2002/2003
 9a-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:15:42 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:16:04.
Zarządzenie nr 10/2003 w sprawie przyjęcia
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora
szkoły podtsawowej, gimnazjum i przedszkola
prowadzonych przez gminę Zakrzew i trybu pracy
komisji konkursowej
 10-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:17:15.
Zarządzenie nr 11/2003 w sprawie powołania
obwodowych komisji ds. referendum
 11-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:18:01.
Zarządzenie nr 12/2003 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 12-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:18:51.
Zarządzenie nr 13/2003 w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko syrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zakrzewie
 14-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:20:06.
Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie powołania
Komisji Egazminacyjnej
 15-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:20:35.
Zarządzenie nr 16/2003 w sprawie powołania
Komisji Egazminacyjnej
 16-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:21:22.
Zarządzenie nr 17/2003 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej
 17-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:22:05.
Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej
 18-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:23:01.
Zarządzenie nr 18a/2003 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 18a-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:23:56.
Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego drogi Zakrzew-Taczów
 19-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:25:02.
Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły
Podtsawowej w Cerekwi Pani Elżbiecie Kumięga
 21-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:25:58.
Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 22-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:26:55.
Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 23-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:27:41.
Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego kanalizacji sanitarnej w
m.Bielicha, Wacyn
 24-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:28:30.
Zarządzenie nr 28/2003 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego drogi Milejowice-Cerekiew
 28-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:29:16.
Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie przeprowadzenia
odbioru technicznego drogi w Zakrzewskiej Woli
 29-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:30:00.
Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie przeniesienia
wydatków wewnątrz działu w ramach uprawnień
otrzymanych od Rady Gminy
 30-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:31:11.
Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie powołania
gminnego zespołu reagowania
 31-2003.doc

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:31:55.
Data wprowadzenia: 2010-02-25 13:31:55
Opublikowane przez: Marta Podgórska