Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15

Zapytanie ofertowe

Informujemy, że zmieniona została treść  zapytania ofertowego. Punkt III otrzymuje brzmienie:  


"Utworzona aplikacja (strona) musi zawierać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest zamieszenie przewodnika głosowego po ofercie kulturalnej Gminy Zakrzew".


W załączeniu zmienione zapytanie ofertowe.

Zapytanei ofertowe

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 14:10:12 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:24:34.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej wybrano ofertę:


Internet Assets sp. z o.o. 91-204 Łódź, ul. Traktorowa 126


Do dnia 22.07.2015 roku wpłynęło 26 ofert.


Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i zakresu oferowanych prac.


 


 

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 10:12:59 | Data modyfikacji: 2015-08-04 10:14:01.

Zobacz:
 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015
 .  
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015
 .  
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015
 .  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015
 .  
Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15
 .  
Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15
 .  
Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15
 .  Dostawa sprzętu komputerowego  . 
Data wprowadzenia: 2015-08-04 10:12:59
Data modyfikacji: 2015-08-04 10:14:01
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska