Ogłoszenie o zamówieniu
 ogl_zp13_15.docx

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 12:54:53.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Przedmiary robót

Dokumentacja techniczna- część1

Dokumentacja techniczna -część 2

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 12:55:43.
Modyfikacja SIWZ

Informujemy, że przedmiar robót o nazwie"Droga gminna w m. Dąbrówka  Nagórna" nie zawiera pozycji nr. 18.


Zamawiający dopisuje brakującą pozycję nr 18:


KNN 6 0309-02; Nawierzchnie z mieszanek minaralno bitumicznych asfaltowych AC16S33/50o grubości 4cm( wartswa ścieralna) - 1833,62m2.


W załączeniu prawidłowy przedmiar robót.

 przedmiar robót_Dabrowka Nag_zp14_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-11 12:57:09 | Data modyfikacji: 2015-08-11 13:25:03.
pytanie do SIWZ

Pytanie:


Dot. przedmiaru robót Dąbrówka  Nagórna, poz. 13- wzmocnienie podłoża gruntowego - ze względu na rozbieżności po0między  opisem pozycji a dokumentacją   techniczną,  prosimy o wskazanie jakiego matreiału należy użyć  do wzmocnienia  podłoża.


Odpowiedź:


Do wzmocnienia podłoża gruntowego należy użyć geowłókniny 50kN/m- zgodnie z dokumentacją techniczną.     


 

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 11:39:58.
Zawiadomienie o wyborze oferty
 Zaw_zp_13_15.pdf

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:34:56 | Data modyfikacji: 2015-08-27 10:36:19.

Zobacz:
 
Dostawa i montaż siłowni terenowych w ramach Projektów: Utworzenie terenu rekreacujnego w m. Zakrzewska Wola; Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Zakrzew Kolonia FEIT.ZP.271.1.15
 .  
Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska -II etap FEIT.271.1.2.2015
 .  
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Natalin FEIT.271.1.3.2015
 .  
Budowę obiektów oświatowo –sportowych w m. Bielicha FEIT.ZP.271.1.4.2015
 .  
Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy -Muzeum Rycerstwa (Ietap) FEIT.271.1.5.2015
 .  
Budowa dróg na terenie gminy Zakrzew FEIT.271.1.6.2015
 .  
Budowa obiektów oświatowo-sportowych w m. Bielicha - roboty rozbiórkowe FEIT271.1.7.15
 .  
Wykonanie dokumentacji projektowych FEIT.ZP.271.1.8.2015
 .  
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Cerekiew FEIT.ZP.271.1.9.2015
 .  
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania- Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha FEIT.ZP.2711.10.2015
.
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.271.1.11.2015
 .  
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016 FEIT.ZP.271.1.12.15
 .  
Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka Nagórna - Kozinki FEIT.ZP.271.1.13.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Mleczków FEIT.ZP.271.1.14.2015
 .  
Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł FEIT.271.1.15.15
 .  
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.16.2015
 .  
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew etap III FEIT.ZP.271.1.17.15
 .  
Budowa zbiornika wodnego w m. Jaszowice FEIT.271.1.18.2015
 .  
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zakrzew - LICYTACJA ELEKTRONICZNA
 .  
Obsługa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zakrzew FEIT.ZP.271.1.20.15
 .  
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew FEIT.Zp.271.1.21.15
 .  
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2016 r. FEIT.ZP.1.22.2015
 . 
Data wprowadzenia: 2015-08-27 10:34:56
Data modyfikacji: 2015-08-27 10:36:19
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska